З актуальними питаннями діяльності профспілки присутніх ознайомив перший заступник Голови профспілки М.Сінчак, докладно зупинившись на перебігу колективного трудового спору з Кабміном, фінансово-економічній ситуації у галузі, підготовці до роботи структурних підрозділів взимку, найближчих солідарних профспілкових акціях тощо. Він підкреслив необхідність контролю і безпосередньої участі первинних організацій у зазначеній роботі. Так, головам первинок запропоновано розглянути хід підготовки до зими на засіданнях профкомів із запрошенням відповідальних фахівців, за необхідності – спеціалістів теркомів. Про недоліки в організації цієї роботи, особливо щодо постачання теплого спецодягу і спецвзуття М.Сінчак попросив інформувати дорпрофсожі і Раду профспілки.

Перший заступник Голови профспілки звернув увагу профпрацівників на необхідності підтримки профкомами молодіжних ініціатив, активізації роботи молодіжних рад, мотивації усвідомленого профспілкового членства. Сприяють цьому профспілкові проекти: страхування працівників від нещасних випадків і природної смерті на виробництві, Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль», дисконтна програма, організація профспілкової корпоративної мережі мобільного зв’язку тощо. Водночас він підкреслив роль профкомів у цій роботі: так, зволікання окремих первинок з поданням документів зі страхування працівників ставить під загрозу вчасне отримання спілчанами відповідних виплат.

Злободенне питання забезпечення виконання норм трудового законодавства в процесі структурних перетворень у галузі висвітлив правовий інспектор праці Ради профспілки М.Бєльченко. Зокрема, він розповів, які норми закону мають враховувати роботодавці при реорганізації структурних підрозділів та на які нормативні документи спиратимуться профкоми для захисту прав працівників у цій ситуації.

На інноваційних проектах докладно зупинився завідувач відділу організаційної і кадрової роботи Ради профспілки О.Гнатюк.

Запитання членів профсекцій стосувалися тих проблем, які не вдається вирішити на місцях. Зокрема, далеко не всюди до цього часу вирішено питання оплати проїзду працівників з роз’їзним характером роботи, не завжди правильно здійснюються компенсації за роботу у шкідливих умовах, виникають у залізничників проблеми з отриманням виплат по медичному страхуванню тощо. Турбують голів первинок проблеми молоді, яка часто незацікавлена у роботі на залізниці. Ставилися питання забезпечення залізничників житлом, пільгового кредитування тощо.

Втім, як зазначив М.Сінчак, багато з питань, які порушували члени секції, за принципової позиції профкому оперативніше і ефективніше вирішуються на рівні залізниць і не потребують втручання Ради профспілки.

Водночас, з начальниками головних управлінь Укрзалізниці – електрифікації та електропостачання В.Максимчуком, автоматики, телемеханіки та зв’язку В.Басовим та першим заступником начальника Главку інформаційних технологій В.Мішечкіним, які взяли участь у засіданнях секцій, профпрацівники вели фахову, хоч часто й емоційну розмову, під час якої порушували ті питання організації роботи, реалізації трудових прав і соціальних гарантій працівників, вирішення яких без втручання Укрзалізниці вбачається їм неможливим.

Відділ інформації Ради профспілки