Офіційною підставою для проведення таких заходів на місцях є розпорядження за підписом директора з управління персоналом та соціальної політики Є.Козака та ряд інших. Крім того, на місця спрямовано не зареєстровані у встановленому порядку додаткові пропозиції привести штат до фінансового плану ПАТ “Українська залізниця” на друге півріччя п. р.


При цьому забезпечення виконання робіт меншою чисельністю планується не за рахунок раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технологій та організаційно-технічних заходів, а за рахунок інтенсифікації робіт шляхом застосування внутрішнього сумісництва, суміщення професій, розширення зони обслуговування тощо.


Такі заходи викликають сумніви щодо їх обґрунтованості та невдоволення у трудових колективах.


Відповідно до пункту 3.4.1 Галузевої угоди Укрзалізниця взяла на себе зобов’язання у випадку скорочення обсягів робіт зменшення чисельності працівників проводити, в першу чергу, шляхом природної плинності кадрів та тимчасового обмеження прийому на роботу, а звільнення працівників за скороченням штату або чисельності застосовувати лише як вимушений захід, їх працевлаштування провадити на підприємствах, в організаціях, установах галузі у порядку, передбаченому чинним законодавством.


Крім того, пунктом 3.4.5 Галузевої угоди передбачено подання профкомам на вивільнення працівників за скороченням штату або чисельності надавати з технологічним та економічним обґрунтуванням, які на даний час відсутні.


Одноосібне прийняття таких рішень та доведення контрольних завдань зі зменшення чисельності працюючих без попередньої зміни штатних розписів здійснюють фінансово-економічні служби регіональних філій, посилаючись на вказівки фінансових служб ПАТ «Укрзалізниця» та консолідований фінансовий план, затверджений Кабміном. При цьому до уваги не беруться зобов’язання за Галузевою угодою і колдоговорами щодо участі в таких заходах відповідних профорганів та забезпечення скорочення чисельності працівників шляхом природної плинності кадрів.


У Зверненні до в. о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Рада профспілки висуває ряд вимог:
«1. Призупинити дію розпорядження ЦЦУП-10/213 від 16.02.2018 р. та ЦЦУП-10/285 від 22.02.2018 р. та ряд інших вказівок з цього приводу за підписом директора з управління персоналом та соціальної політики ПАТ Укрзалізниця Є.Козака.


2. Провести службове розслідування з цього приводу, встановити осіб, які не дотримались норм Галузевої угоди, Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і притягнути їх до дисциплінарної відповідальності.


3. Провести з відповідними виборними органами профспілки попередні консультації з цього приводу».


Відділ інформації Ради профспілки