«Відповідно до Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р., № 262, враховуючи, що останнім часом спостерігається позитивна тенденція до зростання обсягів роботи (перевезень),

НАКАЗУЮ:
1. Визнати такими, що втратили чинність з 1 квітня 2014 року, накази Укрзалізниці:
• від 19.12.2012 № 456-Ц «Про встановлення неповного робочого тижня для працівників апарату Укрзалізниці»;
• від 21.11.2013 № 407-Ц/од «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Укрзалізниці від 13.03.2013 р., № 068-Ц/од».
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального директора згідно з розподілом обов’язків.
З комітетом профспілки апарату Укрзалізниці погоджено.

В. о. Генерального директора Укрзалізниці В.Жураківський».

 

ДО ТЕМИ

Рада профспілки неодноразово зверталася до керівництва Укрзалізниці щодо застосування режиму повного робочого часу у всіх підрозділах залізниць. Зокрема, у листі Голови профспілки В.Ткачова наприкінці лютого п. р. йшлося про те, що трудове законодавство забороняє залучення працівників до роботи надурочно у випадку застосування неповного робочого часу: «Проте в січні п. р. відпрацьовано понад норму робочого часу 230 тис. годин. Крім порушення трудового законодавства це свідчить про неефективне використання фонду оплати праці, оскільки робота надурочно потребує подвійної оплати».
З метою забезпечення трудових прав працівників та недопущення зростання соціальної напруги в трудових колективах В.Ткачов наполягав на скасуванні по залізницях режиму неповного робочого часу.

Відділ інформації Ради профспілки