На засіданні президії Ради профспілки 24 вересня 2015 року відзначено низку позитивних моментів, зокрема роботу з посилення мотивації профспілкового членства, створення профорганізацій у Київському та Козятинському загонах відомчої воєнізованої охорони, постійну увагу до питань профспілкової єдності тощо.


Разом з тим, члени президії звернули увагу і на недоліки в організаційній, кадровій та інформаційній роботі виборних профорганів. Серед них – недостатній рівень вимогливості з боку дорожнього і територіальних комітетів профспілки до реалізації деякими профкомами статутних мети і завдань, формальний підхід до розгляду питань на засіданнях виборних профорганів. Відзначено також відсутність роботи деяких профкомів із критичними зауваженнями та пропозиціями, висловленими учасниками профспілкових зборів і конференцій; упущення в роботі щодо реалізації молодіжної політики; неефективне використання наявних інформаційних ресурсів і недостатній рівень інформування трудових колективів і членів профспілки; відсутність належного статистичного аналізу та інформації щодо діяльності інших профспілок тощо.


Варто зазначити, що в процесі підготовки зазначеного питання до розгляду на засіданні президії Ради профспілки головами профорганізацій оперативно усунено більшість технічних недоліків, виявлених у ході перевірки, та сплановано роботу з приведення організаційно-кадрової діяльності усіх виборних органів у відповідність до рішень Ради профспілки та її президії.


Виправлення інших «мінусів» покладено на голів дорожньої і територіальних профорганізацій Південно-Західної залізниці. Президія Ради профспілки зобов’язала їх вжити відповідних заходів.


Зокрема, необхідно переорієнтувати увагу профкомів первинок на виконання пріоритетних завдань, пов’язаних із захистом трудових прав та соціально-економічних інтересів членів профспілки, в тому числі безумовним виконанням вимог трудового законодавства, Галузевої угоди й колективних договорів і привести діяльність профорганізацій у відповідність до вимог Статуту, постанов Ради профспілки та її президії, Інструкції з проведення звітів і виборів у профспілці, положень – про порядок прийому та передачі справ, систему профспілкового навчання, планування роботи тощо.


Також потрібно покращити рівень інформування членів профспілки, у тому числі шляхом постійного оновлення інформаційних профспілкових стендів, розміщення на них найбільш актуальної для членів профспілки інформації та вжити низку організаційних заходів.


Відділ інформації Ради профспілки