Нагадуємо, що Рада профспілки вважає, що законодавством України врегульовано порядок працевлаштування працівників в аналогічних ситуаціях відповідно до частин 3 і 4 статті 36 Кодексу законів про працю України, тобто трудові відносини з працівниками продовжуються, і їм не потрібно писати будь-яких заяв. Проте Укрзалізниця пропонує підпорядкованим підприємствам звільняти працівників структурних підрозділів Донецької залізниці  у порядку переведення за пунктом 5 статті 36 КЗпП на підставі їх особистої письмової згоди та укладати нові трудові договори з підрозділами Придніпровської та Південної залізниць.

Отримано відповідь із вичерпним роз’ясненням за підписом директора юридичного департаменту Мінсоцполітики О.Туліної:

«Передача майна не може бути підставою для припинення трудового договору за пунктом 5 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

Згідно із частиною четвертою статті 36 КЗпП у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

До трудових книжок працівників слід внести запис про реорганізацію за аналогією з перейменуванням підприємства (пункт 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом трьох міністерств  – праці, юстиції та соціального захисту населення – від 29.07.1993 р., № 58, зареєстрованого в Мін’юсті 17.08.1993 р., № 110) „Підприємство таке-то з такого-то числа реорганізоване шляхом злиття таких-то підприємств”, а у графі 4 проставляється підстава реорганізації – наказ (розпорядження), його дата і номер».

Слід також зазначити, що аналогічне роз’яснення на підтримку позиції Ради профспілки з цього приводу надала кафедра трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Тож сподіваємось, що Укрзалізниця візьме до уваги роз’яснення  Мінсоцполітики та науковців з трудового права щодо оформлення трудових відносин з працівниками підрозділів Донецької магістралі, майно яких передається до інших залізниць.