У листі від 3.01.2018 р. за підписами в. о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, члена правління Желька Марчека і Голови профспілки Вадима Бубняка вказано, що відповідно до пункту 2 Статуту ПАТ «Укрзалізниця», затвердженого постановою Кабміну від 2.09.2015 р. № 735, ПАТ «Укрзалізниця» є правонаступником усіх прав і обов’язків Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту.


Відповідно до ст. 7 Закону «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» ПАТ «Укрзалізниця» повністю відповідає за зобов’язаннями, які передбачені Галузевою угодою між Укрзалізницею та профспілками щодо підприємств залізничного транспорту, до укладення нової відповідної угоди.


Згідно зі ст. 9 Закону «Про колективні договори і угоди» після закінчення строку дії колективний договір (угода) продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором (угодою).


Між СПО профспілок та представниками ПАТ «Укрзалізниця» продовжуються переговори щодо проекту колдоговору Товариства та додатків до нього.


Тож до укладення колдоговору ПАТ «Укрзалізниця» рішення щодо пролонгації чинного колдоговору на всіх суб’єктів колективно-договірного регулювання (адміністрація, працівники, профспілкові органи, пенсіонери тощо), апарату управління ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій (в т. ч. новостворених) та їх структурних підрозділів приймаються спільним рішенням сторін колективного договору.


Таким чином, до укладення колдоговору ПАТ «Укрзалізниця» у 2018-му має бути забезпечено у повному обсязі виконання й фінансування норм і гарантій, визначених Галузевою угодою і діючими колдоговорами залізниць, підприємств, організацій, структурних підрозділів.

ДО ТЕМИ

Робота з опрацювання проекту колективного договору  ПАТ «Укрзалізниця» на даний час триває. Фахівці з боку адміністрації та профспілки наразі ретельно аналізують окремі Положення та Порядки, які мають стати додатками або невід’ємними частинами майбутнього документа.  


Відділ інформації Ради профспілки