Тож наведемо нововведення в порядку реєстрації колективних договорів (угод).
Кількість примірників та форма подання.
На повідомну реєстрацію надається один примірник колективного договору (галузевої угоди) разом із додатками. До цих документів обов’язково додається супровідний лист, номер та дата якого є «відліковою точкою» для початку процедури реєстрації.
Існує три варіанти подання документів реєструючому органу (реєстратору):
•  оригінал паперового документа;
•  оригінал електронного документа;
•  електронна копія паперового оригіналу.
Якщо надаються паперові оригінали документів, – сторінки мають бути прошиті та пронумеровані. Якщо ж надається колдоговір в електронному вигляді, – то документ повинен мати кваліфіковані електронні підписи (печатки). Можна також подати електронну копію (фото/сканкопію) паперового оригіналу з мокрими печатками та підписами сторін, яка також має бути засвідчена відповідною електронною печаткою.
Документи в електронному вигляді надаються засобами електронного документообігу (для прикладу M.E.Doc або Вчасно) або у будь-який інший зручний спосіб електронної комунікації, вказаний реєстратором, до якого звертаються сторони соціального діалогу для проведення повідомної реєстрації.
У такому ж порядку реєструємо зміни та доповнення до договорів (угод).
Відповідно, написів про реєстрацію на титульних або перших сторінках договорів відтепер не робитимуть.
Якщо положення колективного договору (галузевої угоди) поширюються на кілька підприємств, які підписали цей договір, сторони можуть додатково подати реєстратору перелік таких підприємств.


Відмова в реєстрації.

У реєстрації колдоговору або галузевої угоди не може бути відмовлено у будь-якому випадку. Отримані документи не повертаються реєстратором на доопрацювання та/або з інших причин. Реєстратор також не може вимагати будь-яких інших, додаткових документів для проведення повідомної реєстрації. Заборонено встановлювати додаткові вимоги до оформлення колдоговору.
Повідомлення про реєстрацію.
Про реєстрацію колдоговору або галузевої угоди сторону соціального діалогу, який подав документ на реєстрацію, повідомляють письмово не пізніше наступного робочого дня після реєстрації. Причому поданий примірник договору (угоди), який подавався у паперовій формі, – не повертають.

Оприлюднення інформації.

Реєстратор оприлюднює на офіційному сайті:
•  реєстр галузевих угод та колективних договорів, змін і доповнень до них (у зв’язку з наведеними змінами форму реєстру також спрощено – замість восьми граф новий реєстр налічує лише п’ять);
•  їх текст (за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами соціального діалогу за їх спільним рішенням відповідно до закону);
•  власні рекомендації реєстратора щодо приведення угоди (договору) у відповідність до вимог законодавства (за їх наявності);
•  перелік підприємств, установ, організацій, для яких є обов’язковими положення галузевої угоди або колдоговору (у разі подання такого переліку сторонами).
Ця інформація, крім переліку підприємств, підлягає щомісячному оновленню.

Що залишилось незмінним:
Термін реєстрації.
Термін реєстрації колдоговору (угоди), як і раніше, становить 14 робочих днів. Він відлічується з дати, наступної за днем подання договору або угоди на реєстрацію (відповідно до номеру та дати поданого супровідного листа).

Підтвердження репрезентативності суб’єктів.

Якщо на реєстрацію подають угоду (галузеву, міжгалузеву тощо), сторони додають до неї копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах із питань укладення цієї угоди.
Надані рекомендації спрямовано профорганізаціям усіх рівнів до відома та подальшого використання в роботі.

 

Додатково нагадуємо, що, відповідно до ч. 2. ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», колдоговори (зміни і доповнення до них) набирають чинності з дати їх підписання уповноваженими представниками сторін (або від дня, зазначеного у самому договорі, спільній постанові про внесення змін), а не з моменту їх повідомної реєстрації. 

(Завантажити документ)