Не на всіх залізницях і в структурних підрозділах чисельність в штатних розписах відповідає нормативній, визначеній для виконання таких робіт наказом Укрзалізниці від 21.05.2010 р., № 369-Ц «Про організацію роботи поїзних бригад пасажирських поїздів». Так, у Сімферопольському депо доведений план на 100 осіб менше ніж визначено нормативом. Не краща ситуація і в пасажирському депо Одеса-Головна, вагонних дільницях Львів, Київ-Пасажирський та інших.

Хоча в депо Донецьк чисельність працівників на охороні вагонів практично відповідає нормативу, тут існує практика їх відволікання на роботи, не обумовлені трудовим договором. До 20 осіб у зміну направляються, наприклад, для виконання вантажно-розвантажувальних робіт тощо, а також на роботу в інші структурні підрозділи за вказівками служби пасажирського господарства. Приміром, за даними на 1 червня п. р., 17 працівників з охорони вагонів були направлені на один місяць на вокзал Донецьк на роботу в посадочних бригадах та для чергування біля ескалаторів.

Правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками роботи передбачено, що провідники вагонів у парках відстою працюють за змінним графіком, з тривалістю змін 11–11,5 год. Для них протягом зміни передбачено обідню перерву – від 30 хв. до 1 год. Але ж встановлення часу обідньої перерви для цієї категорії працівників суперечить статті 66 КЗпП України, де визначено, що якщо працівник не може використати час перерви на свій розсуд, відлучитись з робочого місця, то йому повинна надаватись можливість приймання їжі безпосередньо на робочому місці. Тобто обідня перерва таким працівникам не встановлюється. Адже провідник у парках відстою не може залишити вагони, які він отримав під охорону за описом і несе за їх збереження відповідальність, а в опалювальний сезон ще й забезпечує температурний режим. Але адміністрація структурних підрозділів, ігноруючи виконання вимог трудового законодавства щодо обідньої перерви, виключає її тривалість з робочого часу.

Норма робочого часу кожного місяця різна, залежить від кількості робочих і святкових днів, а тому у змінних працівників завжди буде або недоробка до норми, або переробка. Але в усіх депо щомісяця всі провідники стовідсотково вкладаються у визначену норму, що свідчить про необ’єктивний облік робочого часу і відповідні порушення трудового законодавства. Для прикладу – факти, виявлені фахівцями Ради профспілки: на початку місяця провідникам у табелях обліку робочого часу обліковують по 11 год., а під кінець місяця, щоб вийти на норму, в окремі зміни проставляють 7, 8, 9 год. Такі випадки, на жаль, носять масовий характер. Спеціалісти депо таку практику пояснюють просто: їм заборонено обліковувати надурочну роботу для цієї категорії працівників. Тож людям її ніхто не оплачує…

У всіх депо відсутні норми часу відповідно до затвердженої технології роботи на виконання підготовчо-заключних дій, а саме на приймання та здавання вагонів за описом від провідника попередньої зміни на 1 вагон. Враховуючи, що перелік опису одного вагону купейного складається з понад 25 позицій, а плацкартного – 30, то цей час становить від 20 хв. до 1 год. і більше, і згідно з законодавством повинен включатися до робочого часу. Відсутність таких норм призводить до того, що роботи з приймання і передачі вагонів до робочого часу не включаються, не обліковуються і, відповідно, не оплачуються.

Технічні можливості парків відстою не дозволяють розміщення вагонів на одній або двох паралельних коліях, тому їх розташовують по всій території парку і навіть за його межами. Інша справа – місця для відстою корейських електропоїздів Хюндай: ця територія має загорожу, освітлення, асфальтовані доріжки, поїзд стоїть на одній колії.

Такі умови необхідно створити і для відстою інших вагонів і поїздів. І лише тоді можна розглядати питання щодо зміни для провідників нормативів обслуговування на охороні вагонів у парках відстою, на чому наполягає Главк.

Світлана АНІСІМОВА, завідувач відділу
економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки

ДО ТЕМИ
Президія Ради профспілки визнала незадовільною роботу Головного управління пасажирського господарства Укрзалізниці, пасажирських служб залізниць і керівників відповідних структурних підрозділів з організації праці провідників пасажирських вагонів у парках відстою.

Начальникам залізниць, главкам – пасажирському та охорони і організації праці – запропоновано: налагодити об’єктивний облік робочого часу працівників; посилити контроль за дотриманням норм трудового законодавства; розробити норми часу на підготовчо-заключні дії для провідників у парках відстою згідно з існуючою технологією; зміну нормативів обслуговування провадити тільки після проведення конкретних заходів із упорядкування парків і колій, на яких розташовуватимуться вагони, з обов’язковим облаштуванням їх парканами, освітленням та безпечними проходами, а також надавати весь відповідний комплект документів до проектів нормативів, які подаються на погодження президії Ради профспілки.

Начальникам залізниць та керівникам структурних підрозділів запропоновано забезпечити виконання в структурних підрозділах трудового законодавства та галузевих нормативних актів з обліку і оплати відпрацьованого часу.

Начальникам структурних підрозділів і головам профорганізацій запропоновано не допускати залучення працівників до робіт, не обумовлених трудовим договором, без їх згоди і відповідної оплати згідно з чинним законодавством і Галузевою угодою та переглянути Правила внутрішнього трудового розпорядку щодо надання обідніх перерв для провідників пасажирських вагонів в парках відстою.