«За результатами наради Кабінету Міністрів України 14 липня поточного року під головуванням Прем’єр-міністра України було надано доручення (від 15 липня 2014 року № 26868/0/1-14) Міністерству інфраструктури щодо формування взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами у 2015 році. Це питання напряму стосується системи фінансування та підпорядкування відомчих лікувально-профілактичних закладів Укрзалізниці.

Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України розцінює можливість подібного перезакріплення функцій фінансування як крок до руйнації системи охорони здоров’я залізничної галузі. Галузева медицина залізничного транспорту, крім загальнодержавних функцій з надання медичних послуг населенню, виконує специфічні функції медичного забезпечення безпеки руху, зокрема забезпечує передрейсові огляди локомотивних бригад, професійний відбір та постійний контроль за станом здоров’я працівників, робота яких пов’язана з безпекою руху на залізницях.

Система галузевої медицини залізничного транспорту історично сформувалась та функціонує як невід’ємна складова частина єдиного транспортно-технологічного процесу залізничних перевезень країни. Крім цього, межі залізниць України не співпадають з розмежуванням адміністративно-територіальних одиниць, а мережа медичних закладів залізничного транспорту сформувалась за лінійним принципом обслуговування персоналу та членів сімей, та приписного населення, в межах залізниць, за місцям розташування підприємств галузі (від фельдшерських пунктів до відділових, вузлових, дорожніх та Центральної клінічної лікарень). Все це унеможливлює закріплення підрозділів розгалуженої системи галузевих медичних закладів в межах певних областей чи районів для належної їх координації та фінансування. Слід також зазначити, що ст. 16 Закону України «Про залізничний транспорт» гарантовано надання медичної допомоги залізничникам і членам їх сімей у відомчих закладах охорони здоров’я. Саме цілісна система медичних закладів Укрзалізниці забезпечує безперебійне функціонування галузі. Крім цього, медичні заклади залізничного транспорту надають невідкладну медичну допомогу пасажирам, які користуються послугами залізничного транспорту, безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф та інших непередбачених ситуаціях на залізницях.

Передача функцій управління фінансування та координації медичними закладами залізниць місцевим громадам негативно вплине на забезпечення безпеки руху і може призвести до хаосу та непередбачених наслідків.

Нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства України виконавчі органи рад відповідних рівнів (область, район) не несуть жодної відповідальності за безпеку перевезень. У той же час залізничний транспорт є джерелом підвищеної небезпеки, й особлива увага має приділятися забезпеченню безпеки руху та мінімізації можливих ризиків.

Підтримуючи кроки до Євроінтеграції, з цього питання неможливо також не враховувати досвід інших країн, особливо при реформуванні залізничного транспорту України, яке очікується найближчим часом. В свою чергу, збереження об’єктів охорони здоров’я як складової соціальної сфери галузі було передбачено Законом України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».
Залізниці за свої кошти на умовах Галузевої угоди та колективних договорів надають їм фінансову допомогу, забезпечують утримання та ремонт споруд і комунікацій, придбання медичного обладнання тощо. Також в галузі організовано добровільне медичне страхування залізничників і пенсіонерів через страхові компанії та створену на Львівській залізниці власну «Лікарняну касу», що також сприяє фінансуванню відомчих лікувально-профілактичних закладів залізничного транспорту.
Не менш важливим є і соціальний аспект: при перезакріпленні відомчих медичних закладів медичний персонал може бути позбавлений певних соціальних гарантій за Галузевою угодою, яка діє на залізничному транспорті і частково поширюється на них. Це неодмінно призведе до підвищення соціальної напруги й хвилі обурення як у трудових колективах залізниць, так і серед персоналу галузевих медичних закладів залізничного транспорту.

Рада профспілки вважає, що зміна діючого централізованого порядку фінансування системи медичного обслуговування залізничників, яка функціонує більше століття і позитивно себе зарекомендувала, неминуче призведе до погіршення стану безпеки руху на залізничному транспорті, знизить рівень медичного обслуговування працівників та пенсіонерів незалежно від відомчої належності, призведе до масових невдоволень владою серед населення.

З огляду на те, що залізнична галузь забезпечує національну безпеку України в сфері перевезень, а її діяльність пов’язана з високим ризиком матеріальних, моральних та людських збитків, Рада профспілки підтримує позицію Міністерства інфраструктури України з цього питання (лист від 17.07.2014 р., № 7806/11/10-14) та вважає за доцільне зважено підійти до вирішення цього питання та не приймати рішення щодо зміни діючого централізованого порядку фінансування відомчої системи медичних закладів залізничного транспорту та закріплення функцій управління фінансування та координації за місцевими громадами.

З повагою
Голова Федерації профспілок
транспортників України,
Голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України В.М.Ткачов»