У листі зазначено, що наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 20.03.2018 р., № 185 затверджено «Порядок виплати компенсації працівникам ПАТ «Укрзалізниця» за найм (оренду) житла», який розроблено з метою забезпечення укомплектування апарату управління Товариства, регіональних філій, філій, їх виробничих підрозділів висококваліфікованими фахівцями, робітниками усіх категорій та рівнів, які за виробничої потреби приймаються на роботу з іншої місцевості, та задля створення для них сприятливих житлово-побутових умов. Його дія поширюється на працівників Товариства, які приймаються (переводяться) на роботу до місцевості, де вони не мають житла.


Підставами для виплати компенсації витрат на найм (оренду) житла є:


• прийняття працівників на роботу з іншої місцевості за умови подання відповідної заяви та документів до неї згідно з Порядком;


• позитивне рішення комісії з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги та компенсацій. Комісії створюються трьох рівнів: Товариства, регіональної філії, філії. Виплата компенсації призначається з дати реєстрації заяви працівника згідно з діючим Порядком.


Порядком також змінено підхід до розрахунку компенсації, який бере до уваги дані Державної служби статистики України щодо чисельності мешканців конкретних населених пунктів.


До розрахунку граничного розміру компенсації приймається розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законодавством України на 1 січня податкового (звітного) року.


За наявності у складі сім’ї (при обов’язковому наданні відповідних підтверджуючих документів) працівника трьох і більше осіб (враховуючи самого працівника), якщо члени сім’ї переїхали та мешкають разом з працівником у населеному пункті за місцем його роботи, граничний розмір компенсації може збільшуватися, але не більше ніж у 1,5 раза.


Працівникам, які мають необхідність знаходження житла в безпосередній близькості від місця роботи, що підтверджена відповідним розпорядчим документом за підписом голови правління Товариства, граничний розмір компенсації за рішенням комісії може збільшуватися, але не більше ніж у 1,5 раза.
Порядком чітко регламентовано перелік документів, які повинні бути подані на розгляд комісії, та підстави для відмови працівнику в розгляді документів або поверненні неправомірно виплаченої компенсації.


Відділ інформації Ради профспілки