Відповідно до роз’яснення Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України («Праця і зарплата» * 25 лютого 2015 р.), середній заробіток працівникові нараховується з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.1995 р., № 100, виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата, з урахуванням пункту 8 цього порядку, за яким нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, проводяться множенням середньоденної заробітної плати на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

 

Слід враховувати, що підприємства самостійно встановлюють режими роботи з урахуванням положень законодавства. Відповідно до частини 3 ст. 32 Кодексу законів про працю України у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці  (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо) працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Отже, якщо неповний робочий час запроваджується через певний проміжок часу після мобілізації працівника і про зміну режиму праці його не було повідомлено, то середня заробітна плата йому зберігається за робочі дні згідно з графіком роботи підприємства (підрозділу), який був на момент мобілізації.