Відповідно до нього, за пенсіонерами залізничного транспорту, які до утворення ПАТ «Укрзалізниця» перебували на обліку в підприємствах, установах, організаціях, правонаступником яких є товариство, зберігаються усі права та соціальні гарантії відповідно до колективних договорів підприємств, установ, організацій, в яких вони перебували на обліку до його утворення.


Враховуючи викладене, пенсіонери, які до створення філій перебували на обліку або вийшли на пенсію з регіональних філій, залишаються на обліку в підрозділах, в яких вони перебували на обліку, незважаючи на те, чи підрозділ перейшов до новоствореної філії чи залишився в регіональній філії, філії ПАТ «Укрзалізниця». У разі повної ліквідації підрозділу пенсіонери беруться на облік у підрозділах, споріднених до тих, з яких вони звільнились на пенсію, а в разі відсутності таких на території, де проживають пенсіонери, у підрозділах, що є найближчими до місця проживання.


Додатково поінформовано, що відповідно до п. 3.6.17 Галузевої угоди пенсіонери-залізничники, у тому числі ті, які вийшли на пенсію з профспілкових організацій галузі, беруться на облік за новим фактичним місцем проживання за рішенням залізниць (регіональних філій), підприємств, установ, організацій залізничного транспорту (філій) до підрозділів, споріднених до тих, з яких вони звільнились на пенсію, або ж тих, що є найближчими до території, на якій вони проживають.