«Процес створення та початку функціонування ПАТ «Українська залізниця» потребує ґрунтовного, оперативного та достовірного інформування працівників галузі, клієнтів та партнерів залізниць щодо змін, які відбуваються.


З метою чіткого та своєчасного роз’яснення впроваджуваних реформ, враховуючи важливу роль, яку відіграє газета Укрзалізниці − „Магістраль” у висвітленні діяльності залізничного транспорту України, з метою консолідації зусиль трудових колективів та обміну передовим досвідом між працівниками залізничного транспорту різних регіонів країни, прошу організувати проведення передплати на 2016 рік на центральну галузеву газету  „Магістраль”, забезпечивши максимально широке охоплення персоналу та організацій  залізничного транспорту України.


Минулорічна передплатна кампанія була проведена на належному рівні  Придніпровською та Південною залізницями, де було передплачено до 20 тис. примірників газети „Магістраль” на кожну залізницю, та на підприємствах залізничного транспорту, де було передплачено газету з розрахунку один примірник на чотирьох працюючих. Прошу врахувати досвід попереднього періоду та сприяти організації ефективної передплатної кампанії на 2016 рік.


Особливу увагу зверніть на можливість передплати газети „Магістраль” за безготівковим розрахунком для потреб структурних підрозділів залізниць.
Окремо, за сприяння дорпрофсожів, прошу організувати передплату газети „Магістраль” для „Почесних залізничників”, ветеранів, зокрема, учасників АТО, ветеранів праці та непрацюючих пенсіонерів галузі.


Запровадьте постійне ведення підшивок газети „Магістраль” на 2015 рік у товарних конторах станцій, сервіс-центрах та залах очікування вокзалів, забезпечте вільний доступ до них клієнтів, організуйте ведення підшивок у залізничних гуртожитках і виробничих кімнатах відпочинку.


Інформацію щодо проведеної роботи з передплати надавати щодекади до ЦКАДР починаючи з 10 жовтня 2015 року».