Середньомісячна заробітна плата працівників корпорації «Укрметротунельбуд» зросла на 28,5 % (майже на 1,5 тис. грн.) порівняно з попереднім роком і становила 6746 грн. на місяць. Було підвищено мінімальний розмір тарифної ставки робітника І розряду, який становив 2077 грн., а також посадових окладів на 4,3 % (на 80 грн.). Зросла більше ніж вдвічі сума індексації заробітної плати – до 2,6 млн грн.

В ПАТ «Мостобуд» середня заробітна плата становила 1766 грн. на місяць, а розмір тарифної ставки робітника І розряду та мінімального окладу –1,6 тис. грн. на місяць.

На жаль, на окремих підприємствах продовжувалася практика застосування відпусток без збереження зарплати та режиму неповного робочого часу.

Заборгованість із заробітної плати в корпорації «Укрметротунельбуд» зросла на 80 тис. грн. порівняно з попереднім роком і на початок 2017 року становила понад 1,5 млн грн. Водночас у зв’язку із затримкою виплати зарплати працівникам «Укрметротунельбуду» виплачувалася грошова компенсація.

На фінансування заходів з охорони праці, а також комплексних заходів щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища корпорацією «Укрметротунельбуд» було спрямовано 1,2 млн грн., а ПАТ «Мостобуд» – 62,2 тис. грн.

У 2016 році корпорація «Укрметротунельбуд» відновила виплату винагороди за вислугу років (виплачено 9,6 млн грн.) та одноразової допомоги при звільненні працівників вперше у зв’язку з виходом на пенсію (58 тис. грн.).

Натомість обсяги матеріальної допомоги пенсіонерам зменшились на 98,8 % (62,7 тис. грн. проти 5,2 млн грн. у попередньому році). Пенсіонери ПАТ «Мостобуд» отримали 6 тис. грн. матеріальної допомоги.

Надавалися щорічні оплачувані відпустки за безперервний стаж роботи, додаткові відпустки за ненормований робочий день, роботу із шкідливими і важкими умовами та особливий характер праці.

Здійснювалося оздоровлення працівників та членів їхніх сімей, надавалася матеріальна допомога на лікування та оздоровлення. В цілому забезпечувалися передбачені угодами соціальні гарантії ветеранам праці. Проводилась виплата одноразового заохочення працівникам та колишнім працівникам, які знаходяться на пенсії, до ювілейних дат тощо.

Перераховувалися кошти профкомам на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу. Виконувалася низка інших норм і положень угод.

Проте не виділялися кошти на надання безвідсоткових позик для житлового будівництва та запровадження недержавного пенсійного забезпечення.

Президія Ради профспілки запропонувала державній корпорації «Укрметротунельбуд» вжити необхідних заходів для погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення повного робочого часу, реалізації в повному обсязі пільг, трудових і соціальних гарантій працівників, передбачених угодами.

Відділ інформації Ради профспілки