Так, згідно з досягнутою домовленістю між правлінням ПАТ «Укрзалізниця» та профспілкою залізничників і транспортних будівельників України з 1 липня 2016 року наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 27.07.2016 р., № 468 було підвищено годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників залізничного транспорту, а саме:

• працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з наданням послуг з перевезення вантажів та пасажирів, ремонтом, технічним обслуговуванням рухомого складу та інфраструктури, працівників апаратів управління ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій – на 25 %;

•    інших працівників – на 20 %.

Перелік підрозділів, у яких підвищення годинних тарифних ставок і посадових окладів склало 20 %, досить значний, проте кількість працюючих у цих підрозділах становить менше ніж 10 % загальної чисельності ПАТ «Укрзалізниця». Основна частина працівників забезпечує виконання перевізного процесу, тому підвищення їхніх годинних тарифних ставок та посадових окладів становить 25 %.

Таким чином, з липня 2016 року кожен залізничник отримав підвищення тарифних ставок і посадових окладів. Але сума приросту заробітної плати для кожного працівника розраховується індивідуально і буде різною, адже існує низка факторів, які на це впливають.

По-перше, це виплата індексації грошових доходів, яка проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р., № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

По-друге, складові заробітної плати (доплати, надбавки, премії, які мають постійний характер) у кожного працівника індивідуальні і, відповідно, різного розміру.

Тому у липні згідно із зазначеними нормативними актами (наказом ПАТ «Укрзалізниця» і постановою Кабміну) було проведено розрахунок заробітної плати з урахуванням усіх постійних виплат до підвищення і після. Якщо сума підвищення більша за суму фіксованої і поточної індексації (коди 098 і 103), виплаченої у червні, то в подальшому вона виплачуватись не буде. А от працівникам, у яких сума індексації не перекривається за рахунок підвищення окладів і постійних складових зарплати, буде виплачуватись фіксована сума. Вона розраховується як різниця між сумою фіксованої і поточної індексації, виплаченої працівникові у червні (код 098 + код 103 виду оплати), і сумою підвищення з урахуванням постійних виплат.

Наприклад: у слюсаря з ремонту рухомого складу ІV розряду заробітна плата з урахуванням всіх складових становить 3766, 77 грн. плюс індексація – 894,55 грн. (фіксована 780 грн. + поточна 114,55 грн.), всього – 4661,32 грн. Після підвищення тарифної ставки зарплата склала 4705,48 грн., тобто за рахунок підвищення складових вона зросла на 938,71 грн. Сума підвищення (938,71 грн.) перевищує суму індексації (894,55 грн.). Таким чином, у подальшому індексація слюсарю не виплачується.

Після підвищення годинних тарифних ставок і посадових окладів право на отримання індексації грошових доходів громадян (098 вид оплати) для працівників залізничного транспорту настане за умови, що індекс споживчих цін перевищить поріг у 103 %. Базовим місяцем для розрахунку буде липень 2016 року.
Необхідно також зауважити, що підвищення заробітної плати за рахунок зростання тарифних ставок і посадових окладів для працівника завжди вигідніше, ніж отримання індексації, на яку не провадяться жодні нарахування. На тарифну ставку (посадовий оклад) – основну заробітну плату – працівнику проводиться нарахування всіх доплат, надбавок, премій (премії, надбавки за вислугу років, роботу у шкідливих умовах, доплати за роботу у нічний та вечірній час, за високу профмайстерність тощо). Відповідно, якщо підвищується тариф, то зростають і складові заробітної плати, які розраховуються з тарифної ставки (посадового окладу), що в кінцевому результаті дасть більшу заробітну плату.

Не варто забувати про те, що індексація грошових доходів громадян – це компенсаційна виплата, порядок надання якої регулюється державою. Отже, держава може змінити й умови її виплати, як це сталося у грудні 2015 року…