Для сплати внесків до ПНПФ «Магістраль» через банківські установи наводимо нові реквізити :

Поточний рахунок № UA553510050000026507642264922 в АТ «УкрСиббанк» м. Київ, МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750

Нагадуємо, що при сплаті пенсійних внесків готівкою через банківські установи в квитанції необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові;  ідентифікаційний код; паспорт; дату народження; місце проживання; хто отримувач (ПНПФ «Магістраль»); код ЄДРПОУ; банк отримувача; МФО; номер рахунку; суму внеску; призначення платежу (пенсійні внески на пенсійний рахунок ________, за  пенсійним  контрактом  серія ___ №__ від _____р.)