Розділ 4 зазначеного Положення – «Стаж роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років, не переривається, але час перерви в цей стаж не включається…» – доповнено пунктом 4.12 такого змісту: «В інших випадках перерви залізничного стажу, визначених комісією обґрунтованими для задоволення заяви працівника в разі влаштування на роботу, яка дає право на отримання надбавки за вислугу років».

Таким чином, при поверненні на роботу раніше звільнених працівників залізничного транспорту комісіям з установлення трудового стажу надано право приймати рішення про зарахування до трудового стажу періоду попередньої роботи, якщо вони вважають перерву в роботі на залізничному транспорті обґрунтованою.

Наказ Укрзалізниці з профспілкою залізничників і транспортних будівельників погоджено, і його головна мета – сприяти закріпленню кадрів, підвищенню мотивації праці трудівників галузі та оптимізації виконання поставлених перед нею завдань.

Відділ інформації Ради профспілки