«Укрзалізницею проведено певну роботу з цього питання та надіслано лист-роз’яснення на залізниці щодо порядку надання пільг та компенсацій за роботу у шкідливих та важких умовах праці від 21.02.2013 р., № ЦЗЕ-11/416», – зазначено у листі за підписом першого заступника начальника Головного управління охорони і організації праці Укрзалізниці Віктора Митрофанова.

Лист-роз’яснення щодо порядку надання пільг та компенсацій за роботу у шкідливих та важких умовах праці


Заступник Генерального директора Укрзалізниці Олексій Сліпченко направив 21 лютого листа (№ ЦЗЕ-11/416) на адресу начальників залізниць і голів дорожніх профорганізацій щодо порядку надання пільг та компенсацій за роботу у шкідливих та важких умовах праці:
«Перевірками, проведеними представниками Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України протягом 2012 року, були виявлені поодинокі факти ненадання пільг і компенсацій працівникам структурних підрозділів залізниць за роботу у важких і шкідливих умовах праці за результатами проведених атестацій робочих місць за умовами праці.

Основною причиною ненадання пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці є несвоєчасне внесення відповідних змін та доповнень до колдоговорів.
З метою усун

ення виявлених порушень на залізницях проведено оперативні наради при керівництві залізниць та галузевих служб залізниць. За результатами оперативних нарад було відібрано пояснення у причетних посадових осіб, розроблено заходи та проведено роботу щодо усунення порушень вимог чинного законодавства в частині надання пільг та компенсацій за роботу у шкідливих та важких умовах праці, ознайомлення з картами умов праці під час укладання трудових договорів, проведення диференційованих доплат за умови праці при суміщенні професій.

Завдяки проведеній роботі більшість порушень з цього питання на залізницях на даний час усунуто, за виключенням ненадання пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці комплектувальникам постільної білизни у вагонній дільниці Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці. На даний час проводиться відповідна робота з цього питання.

З метою попередження подібних порушень чинного законодавства в подальшому та недопущення соціальної напруги в трудових колективах, роз’яснюємо, що:
1. Під час проведення атестації робочих місць за умовами праці слід керуватись наступними нормативними документами:
– Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.1992 р., № 442;
– Порядком бесплатной выдачи молока или других равноценных продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда, утвержденным постановлением Госкомитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 16.12.1987 г., № 731/П-13, на основании Перечня химических веществ, при работе с которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных продуктов, утвержденным Министерством здравоохранения СССР 4.11.1987 г., № 4430-87;
– Переліком робіт з підвищеною небезпекою, з важкими і шкідливими умовами праці на підприємствах і в організаціях залізничного транспорту України, затвердженим наказом Укрзалізниці від 26.12.2007 р., №  627-Ц;
– Положением об оценке условий труда на рабочих местах и порядком применения «Перечня работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда на предприятиях и в организациях Министерства путей сообщения», утвержденным указанием МПС СССР от 1.11.1988 г., № Г-3473у;
– Показниками та критеріями умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, затвердженими спільним наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства праці та соціальної політики України від 31.12.1997 р., № 383/55, і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28.01.1998 р. за № 50/2490;
– Положенням про умови оплати праці працівників залізничного транспорту, затвердженим наказом Укрзалізниці від 24.03.2011 р., № 098-Ц
та іншими нормативними документами, чинними в даний час на території України.

2. Якщо за результатами проведеної атестації робочих місць за умовами праці, при неможливості усунення важких та шкідливих виробничих факторів на робочих місцях, встановлюється (або підтверджується) право працівників на отримання пільг та компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці, і ці професії і посади відсутні у відповідних «Списках….» (Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р., № 1290 (у редакції постанови КМУ від 13.05.2003 р., № 679), Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою КМУ від 16.01.2003 р., № 36 тощо), то відповідні зміни та доповнення щодо пільг і компенсацій працівникам повинні своєчасно вноситись до колективних договорів структурних підрозділів залізниць, а відповідні пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці надаватись працівникам.

3. З метою недопущення втрати працівниками підстав для отримання пільг та компенсацій під час реформування залізничного транспорту в наказах по залізницях щодо реформування обов’язково вказувати конкретних правонаступників соціальних гарантій тих підрозділів, де буде проведено структурні зміни».

Відділ інформації Ради профспілки