Наводимо текст телеграми: 

« Всім начальникам регіональних філій

   Всім начальникам філій

    Всім Дпроф, Рпроф, ОПК, ПК

Відповідно до пункту 2 Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р., № 735, ПАТ «Укрзалізниця» є правонаступником усіх прав і обов’язків Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про особливості утворення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» ПАТ «Укрзалізниця» повністю відповідає за зобов’язаннями, які передбачені Галузевою угодою між Укрзалізницею та профспілками щодо підприємств залізничного транспорту, до укладення нової відповідної угоди.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» після закінчення строку дії колективний договір (угода) продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором (угодою).

Зважаючи на вищевикладене, до укладення колективного договору ПАТ «Укрзалізниця», рішення щодо пролонгації діючого колективного договору на всіх суб’єктів колективно-договірного регулювання (адміністрація, працівники, профспілкові органи, пенсіонери та ін.), апарату управління  ПАТ «Укрзалізниця», регіональних філій, філій ПАТ «Укрзалізниця» (в т. ч. новостворених) та їх структурних підрозділів приймати спільним рішенням сторін колективного договору.

На сьогодні між спільним представницьким органом профспілок та представниками ПАТ «Укрзалізниця» триває обговорення проекту колективного договору ПАТ «Укрзалізниця».

Таким чином, до укладення колективного договору ПАТ «Укрзалізниця»  забезпечувати в повному обсязі виконання і фінансування  у 2017 році норм і гарантій, визначених Галузевою угодою і діючими колективними договорами залізниць, підприємств, організацій, структурних підрозділів.

В. о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця»

І.Василевський

Член правління ПАТ «Укрзалізниця»

Ж. Марчек

Голова профспілки залізничників і

транспортних будівельників України 

В. Бубняк ».