Окремими колективними договорами регіональних філій, філій, структурних підрозділів передбачено виплати, які прив’язані до величини «мінімальна заробітна плата». Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1774-VІІІ від 6.12.2016 р. поняття «мінімальна заробітна плата» замінено на поняття «прожитковий мінімум». Відповідно до п. 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону сторони, які уклали колективні договори і угоди, у тримісячний строк мають привести їх норми у відповідність із цим Законом.

ПАТ «Укрзалізниця» в односторонньому порядку було направлено на місця телеграфну вказівку, в якій вказувалась величина для розрахунку виплат, передбачених колективними договорами – 1600 грн. (розмір прожиткового мінімуму станом на 1.01.2017 р.).
Профспілка залізничників і транспортних будівельників України це рішення опротестувала. В результаті переговорів було досягнуто домовленості, що в тих випадках, коли в колективних договорах для визначення розрахунку і виплати застосовується «мінімальна заробітна плата», для її заміни застосовувати розрахункову величину «125 % прожиткового мінімуму» (1600 * 1,25 = 2000 грн). Сторонам колективних переговорів телеграфною вказівкою № Ц/6-25/713-17 від 29.03.2017 року рекомендуємо внести відповідні зміни до діючих колективних договорів.
Наприклад, якщо колективним договором підприємства передбачено виплату в разі вступу в шлюб у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, у зв’язку з внесенням змін до законодавства України про працю має бути внесено зміни до колективного договору і визначено норму «125 відсотків прожиткового мінімуму в трикратному розмірі». Отже, після внесення змін до колективного договору працівнику у разі вступу у шлюб повинно бути виплачено 6000 грн. ((1600 * 1,25) * 3), а не 4800 грн. (1600 * 3), як це передбачає законодавство України.

 

Відділ економічної роботи, організації праці та заробітної плати Ради профспілки