СерйознІ проблеми не мають простого вирішення, а потребують комплексного підходу, не популістської, а саме постійної цілеспрямованої роботи та врахування різноманітних факторів. Тому профспілкою залізничників і транспортних будівельників України спільно з ПАТ «Укрзалізниця» у рамках соціального діалогу було опрацьовано шляхи вирішення найгостріших проблем галузі, що закладено у двох головних спільних документах останнього часу – Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному 27 грудня 2016 року, та Протоколі від 2 лютого 2017-го. Обидва документи узгоджено з метою забезпечення стабільної роботи галузі, створення умов для продуктивної, якісної праці залізничників і підвищення їхнього добробуту та працездатності, зростання престижності професії.


Таким чином було окреслено головні соціальні проблеми, шляхи і терміни їх розв’язання.


І фактично одразу розпочалася робота з виконання Меморандуму, про що, до речі, оперативно повідомлялося на нашому сайті та у газеті «Вісник профспілки».


Проте деякі питання вирішувались не так швидко, як планувалось, водночас постійно виникали нові. Тому, нагадаю, і було проведено зустріч керівництва профспілки і ПАТ «Укрзалізниця» за участі голів усіх дорожніх профорганізацій з обговорення першочергових проблем, що хвилювали спілчан, за підсумками якої після тривалих переговорів затверджено зазначений Протокол.


Тож стисло про вже виконані зобов’язання у хронологічній послідовності:


• з 1 січня 2017 року розмір добових при відрядженні в межах України підвищено з 60 грн. до 100 грн. (п. 2 Меморандуму);


з 1 березня п. р. годинні тарифні ставки і посадові оклади всіх працівників залізничного транспорту було підвищено на 25 % (п. 1 Меморандуму та п. 1 Протоколу);


з 17 березня керівникам регіональних філій і філій було надано право протягом березня–травня п. р. здійснювати прийом працівників на робітничі професії без погодження з керівництвом ПАТ «Укрзалізниця» (п. 3 Протоколу);


з 12 квітня п. р. встановлено доплату до годинних ставок і посадових окладів залізничників за роботу в районах проведення АТО у розмірі 25 % за фактично відпрацьований час (п. 3 Меморандуму і п. 4 Протоколу);
18 квітня 2017 року наказом ПАТ «Укрзалізниця», № 5-КомТ було затверджено нові тимчасові контрольні завдання щодо фонду оплати праці та середньооблікової кількості працівників усіх видів діяльності ПАТ (п. 2 Протоколу).


Наразі:


профспілка сприяє ПАТ «Укрзалізниця» у його діях щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення, що дозволить повернутися до актуального питання підвищення тарифних ставок і посадових окладів залізничників у цьому році (п. 1 Протоколу);


спільно з фахівцями ПАТ «Укрзалізниця» триває копітка робота над розробкою нової системи оплати праці залізничників, спрямованої на забезпечення гідної заробітної плати в залежності від кваліфікації та важливості професій у технологічному процесі залізничного транспорту. Згідно із Меморандумом, її буде запроваджено одночасно з укладенням колективного договору ПАТ «Українська залізниця» (п. 4 Меморандуму);


очікуємо позитивного рішення про сплату пенсійних внесків до ПНПФ «Магістраль» на користь працівників апарату Товариства та філій (п. 5 Меморандуму).


Крім того, добігають кінця тривалі переговори щодо виплати всім залізничникам «13-ї» зарплати – винагороди за підсумками роботи в 2016 році.


Триває робота над укладенням нового колективного договору ПАТ «Укрзалізниця», збереженням і примноженням існуючих соціальних гарантій та вирішенням нагальних поточних проблем.


Зокрема, за результатами проведених консультацій з ПАТ надано спільне роз’яснення з рекомендацією сторонам колективних договорів усіх рівнів внести зміни до чинних колдоговорів, застосувавши замість величини «мінімальна заробітна плата» величину «125 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом», що більше від передбаченої законом норми.


Врегульовано питання щодо обліку пенсіонерів залізничного транспорту, які до утворення ПАТ перебували на обліку на підприємствах, в установах, організаціях, правонаступником яких є Товариство, та збереження за ними всіх існуючих прав і соціальних гарантій.


За ініціативи Ради профспілки 14 червня п. р. відповідним рішенням правління ПАТ «Укрзалізниця» врегульовано питання безоплатного проїзду організованих груп дітей залізничників до дитячих оздоровчих закладів за путівками профспілкових органів у цьогорічний літній оздоровчий період. До речі, у травні до всіх причетних було спрямовано спільну телеграму про дозвіл в 2017 році розділити норму разової транспортної форми 6 по країнах СНД, на яку мають право батьки-залізничники, у разі організованого, а також одиночного направлення дітей залізничників до оздоровчих та спортивних закладів.


Радою профспілки вирішуються на користь спілчан й інші поточні проблеми соціального спектру, що виникають час від часу.


Слід також нагадати, що підсумком результативних переговорів з керівництвом «Укрзалізниці» стало ухвалення на початку січня дуже важливого на сьогодні рішення – про забезпечення у повному обсязі виконання та фінансування в 2017 році норм і гарантій, визначених чинними Галузевою угодою та колдоговорами до затвердження колективного договору ПАТ.


Суттєві здобутки досягаються завдяки системній та конструктивній роботі у рамках соціального діалогу. Позиція профспілки щодо відстоювання трудових прав та інтересів наших спілчан – принципова та непохитна!

 

Газета “Вісник профспілки”, №12(719) * 30 червня 2017 р.