Розглянуто, зокрема, передбачені проектом фінансового плану на 2014-й зменшення фонду оплати праці та пов’язане з цим скорочення чисельності персоналу.


Обговорено перспективи будівництва житла,  йшлося також про організацію оздоровлення працівників і членів їх сімей влітку цього року (досягнуто домовленостей про виділення необхідних коштів на будівельні та  ремонтні роботи в окремих  відомчих оздоровчих закладах) та вирішення інших злободенних соціально-економічних питань. 


Профспілкова сторона наголосила на неприйнятності запланованих Укрзалізницею показників скорочення чисельності залізничників та, відповідно, фонду оплати праці. Про це, до речі, йшлося у зверненні Голови профспілки В.Ткачова до Міністра інфраструктури М.Бурбака та Генерального директора Укрзалізниці Б.Остапюка та у листі В.Ткачова до Б.Остапюка з приводу наказу від 20.05.2014 р., № 220-Ц/од в яких доводиться невмотивованість такого рішення. Представниками профспілки запропоновано забезпечити у поточному році обсяг фонду оплати праці на рівні минулого року, що дозволить, в основному, зберегти контингент та знизити соціальну напругу в трудових колективах галузі.


В 2014 році, відзначив Генеральний директор Укрзалізниці, значно впали об’єми  перевезень всіх вантажів і пасажирів, що, в свою чергу, спонукає до приведення контингенту працюючих у відповідність обсягам роботи.


Водночас з боку адміністрації висловлено запевнення щодо дотримання виваженої позиції з приводу означених проблем. Перш за все, йдеться про недопущення звільнення працівників з підстав скорочення чисельності або штату. Генеральний директор Укрзалізниці Б.Остапюк запевнив, що в умовах значного недоотримання фінансових надходжень головне – збереження кадрового потенціалу та забезпечення стабільної виплати заробітної плати працівникам. Тому основним завданням на сьогодні, підкреслив він, має бути ефективна реалізація заходів:


• зі збільшення доходів від допоміжної діяльності;
• максимальне виконання  робіт власними силами, зокрема, будівництво житла, а також нових корпусів окремих  відомчих оздоровчих закладів і ремонт існуючих споруд;
• збалансованість між доходною і витратною частинами фінансового плану залізниць та у використанні наявних трудових ресурсів.


Учасники наради домовилися створити робочу групу для всебічного вивчення актуальних питань та подальшого їх розгляду з метою мінімізації зменшення фонду оплати праці і збереження чисельності працівників галузі тощо.


Робота в напрямку вирішення гострих питань, що постали наразі перед галуззю та залізничниками, триває.


Відділ інформації Ради профспілки