Обговорено низку нагальних проблем сьогодення, зокрема щодо економічного та фінансового стану залізниць, режиму праці і дотримання  законодавства у цій сфері, заробітної плати і виплати премії, забезпечення  підприємств галузі кваліфікованими кадрами за нормативами чисельності і якісним теплим спецодягом та спецвзуттям працівників, будівництва житла тощо.

 

Зустріч пройшла продуктивно. Керівник галузі висловив свою позицію з приводу порушених питань, погодившись з тим, що ці гострі теми  безумовно, потребують позитивного вирішення у рамках конструктивного соціального діалогу.

 

Під час зустрічі прийнято рішення про пролонгацію дії чинної Галузевої угоди на  2014–2015 роки.

 

Відділ інформації Ради профспілки