«На сьогодні працівники Донецької залізниці, яка знаходиться в зоні АТО, працюють практично в умовах бойових дій. Значна їх кількість змушена покинути зону АТО з відомих поважних причин, у тому числі і через недоступність робочих місць. Вони змушені на новому місці перебування за власний кошт винаймати житло, забезпечувати свої сім’ї продуктами харчування, медичною допомогою тощо. Проте матеріальні ресурси залізничників для проживання поза зоною АТО вичерпуються, а терміни повернення на робочі місця залишаються невизначеними.

З метою забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту України, запобігання виникненню та усунення причин соціальної напруги в трудових колективах залізниць, розвитку соціального партнерства і співпраці з професійними спілками залізничників та додержання виробничих, трудових і соціальних гарантій залізничників, передбачених Галузевою угодою та колективним договором, зобов’язую:
1. Вжити необхідних заходів для здійснення соціального захисту залізничників із зони АТО.
2. Надавати залізничникам із зони АТО переважне право при прийомі на роботу на вакантні посади.
3. Відповідальними за виконання цього доручення визначити начальників залізниць та керівників підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці.


Голова комісії з реорганізації – генеральний директор Укрзалізниці Б.Я. Остапюк».