З цього приводу організації всіх рівнів профспілки залізничників і транспортних будівельників України провели заходи, спрямовані на привернення уваги державних органів, господарюючих суб’єктів до вирішення гострих соціальних і трудових проблем. Акцентувалася увага, перш за все, на безумовному дотриманні законодавства про працю, виконанні у повному обсязі колдоговорів та угод, забезпеченні гарантій зайнятості працівників, достовірного обліку робочого часу, надання працівникам, зайнятим у важких і шкідливих умовах праці, додаткових відпусток і відповідних доплат в залежності від результатів атестації робочих місць; перегляді порядку фінансового забезпечення проїзду залізничників у виробничих потребах з метою його удосконалення тощо.

Також організовано прийом і надання консультативної допомоги членам профспілки з правових і трудових питань.

ЛЬВІВ
Напередодні, 19 лютого, відбулася відкрита зустріч голів профорганізацій із першим заступником начальника – головним інженером Львівської залізниці і начальником штабу з реформування З.Заньківим за участі відомчих засобів масової інформації щодо роз’яснення принципів соціальної справедливості при реформуванні галузі. Телевізійний сюжет зустрічі був показаний в програмах 23–24 лютого на телеканалах регіону.

20 лютого відбулося три конференції трудових колективів, дві звітні конференції в первинках, 18 розширених засідань профкомів, на яких підтримано вимоги Ради профспілки до Кабінету Міністрів України та Укрзалізниці.

Також відбулися переговори дорпрофсожу з керівництвом залізниці за участі голів профорганізацій щодо покращання медичного обслуговування та оздоровлення працівників у 2013 році.

Фахівці дорпрофсожу взяли участь у заходах, які відбувалися на залізничних вузлах. Профкоми первинних організацій провели додаткові інформаційні дні для профактиву. Пройшов тематичний день інформації в дорожній бібліотеці залізниці.

ХАРКІВ

15 лютого за участі голови дорожньої профорганізації В.Залозних та фахівців дорпрофсожу проведено інформаційний день з профпрацівниками та активом, під час якого наголошено на необхідності активно захищати трудові права працівників та їхні соціальні гарантії, встановлені колдоговорами. У ракурсі уваги перебувало питання дотримання законодавства про працю, виконання у повному обсязі зобов’язань колективних договорів, забезпечення гарантій зайнятості працівників тощо.

Харківським, Сумським, Полтавським і Куп’янським територіальними комітетами профспілки спільно з керівництвом відповідних дирекцій залізничних перевезень було прийнято відповідні постанови про проведення Всесвітнього дня соціальної справедливості та розроблено спільні заходи щодо забезпечення дотримання Галузевої угоди і колдоговорів, вимог законодавства під час прийому-звільнення працівників або переведення на іншу роботу та про відпустки, нормування та оплати праці, праці жінок і молоді, атестації робочих місць за умовами праці.

Працівники Харківського теркому 18–19 лютого відвідали первинки Харківського та Основ’янського залізничних вузлів, де зустрілися зі спілчанами і відповіли на численні запитання, що сьогодні найбільше хвилюють залізничників. В основному це проблеми зайнятості, достовірного обліку робочого часу, в тому числі надурочного та у вихідні дні; додаткових відпусток і доплат працівникам, зайнятим у важких і шкідливих умовах праці; черговості надання відпусток, заборгованості по відпустках за минулий період тощо.

Голови багатьох профкомів надають особисту щоденну консультативну допомогу членам профспілки з різних питань.

Про всі проблемні питання, що виникли, повідомлено роботодавців, їм висунуто вимоги про усунення порушень трудового законодавства у найкоротші строки.

Сумським теркомом профспілки проведено перевірки підрозділів (ПЧ-9, ЕЧ-3, ШЧ-7, КМС по РЗП, ТЧ-8, РПЧ-4, ПЧ-10) з питань дотримання законодавства про працю в частині законності звільнення працівників (ст.ст. 36 і 38 КЗпП України), в тому числі виконання доповнення до ч. 1 п. 3.18 колективного договору. Під час перевірок встановлено, що всі звільнення у вказаних підрозділах проведено відповідно до вимог чинного законодавства, без порушень. Випадків звільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України не було. При виході працівників на пенсію усім надається матеріальна допомога відповідно до п. 3.18 чинного колективного договору дороги. При перевірці здійснення виплат працівникам, зайнятим у важких і шкідливих умовах праці, надання додаткових відпусток і доплат за умовами праці за результатами атестації робочих місць, незалежно від того, чи включені їх професії до списків, затверджених КМУ – порушень не виявлено. Перевіркою фінансування проїзду залізничників у виробничих потребах встановлено, що в підрозділах фінансування частково авансується, але у разі відсутності коштів працівники придбавають квитки для проїзду за власні кошти; а після оформлення звіту отримують кошти під час виплати авансу або заробітної плати.

У Куп’янському регіоні в період з 14 по 20 лютого проводилися зустрічі з профактивом з питань об’єднання зусиль щодо захисту конституційних і трудових прав спілчан, виконання колективного договору як гаранта трудових і соціальних прав залізничників.

20 лютого працівників і пасажирів Куп’янського залізничного вузла за допомогою гучномовного зв’язку було поінформовано у поїздах, на вокзалах і станціях про проведення Всесвітнього дня соціальної справедливості та мету цієї міжнародної акції.

Полтавська територіальна профспілкова організація підбила підсумки виконання заходів до Всесвітнього дня соціальної справедливості, що припав на день підписання на засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної Ради угоди на 2013–2015 рр. між облдержадміністрацією, обласним об’єднанням організації роботодавців, Полтавським регіональним відділенням Українського союзу промисловців і підприємств та облпрофрадою. Було вказано на необхідність забезпечення всеохоплюючого і стійкого шляху розвитку суспільства, що ґрунтується на відкритості та соціальній справедливості.

Полтавський терком профспілки постійно дбає про надання кваліфікованої консультативної допомоги спілчанам у соціально-економічних, правових, трудових питаннях, розглядає особисті звернення.

З початку року в регіоні проведено атестацію робочих місць. Спеціалісти теркому профспілки перевірили умови праці у Полтавський дистанції сигналізації і зв’язку, вагонній дільниці Полтава, дистанції колії, вагонному і локомотивному депо Полтава, а також ЦМКР і ПМС-132. Порушень не виявлено, але керівництво Полтавського теркому вважає за необхідне внести до додатка 1 наказу УЗ № 098-Ц у перелік професій працівників, які безпосередньо пов’язані з безпекою руху потягів і виконують роботи на відкритому повітрі, професію акумуляторник вагонної дільниці Полтава та Кременчук.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

В трудовых коллективах Приднепровской железной дороги проведены встречи работников и профактива с руководством структурных подразделений. На них поднимались вопросы о соблюдении достоверного учета рабочего времени, предоставлении дополнительных отпусков и выплате доплат, выполнении обязательств по коллективным договорам.


На заседании Криворожской территориальной профорганизации принято решение усилить контроль за проведением хозяйственными руководителями мероприятий по приведению контингента структурных подразделений к объемам выполняемых работ. Председателям первичных профсоюзных организаций региона в этой связи рекомендовано более принципиально подходить к вопросам обоснованности оптимизации штата работников и не допускать предоставления согласия на сокращение численности работников без веских на то аргументов.

Во время семинара с представителями первичных профорганизаций, организованного Запорожским теркомом, рассмотрены вопросы: обеспечения безусловного соблюдения законодательства о труде, в частности, достоверного учета рабочего времени, в т. ч. времени работы сверхурочно и в выходные дни, выполнения в полном объеме обязательств колдоговоров и других на злобу дня.

ЗНАМЕНКА

Знаменский терком профсоюза принял активное участие в организации и проведении Всемирного дня социальной справедливости под лозунгом «Справедливость для всех!».

В структурных подразделениях Одесской магистрали на узлах Знаменка, Долинская и Помошная и в Знаменской дирекции железнодорожных перевозок прошли конференции трудовых коллективов, на которых были подведены итоги выполнения обязательств колдоговоров администрацией и профсоюзными выборными органами.

С участием председателя профсоюзной организации О.Гирбы и правового инспектора труда Совета профсоюза на Одесской дороге Е.Стороженко проведена проверка соблюдения трудового законодательства и выполнения обязательств колдоговора в вагонном депо Знаменка. По ее результатам начальнику депо рекомендовано устранить выявленные замечания в кратчайшие сроки. Было отменено три выговора, объявленных с нарушением требований КЗоТ Украины. Работникам необходимо также вернуть премиальную выплату в размере 1,3 тыс. грн.

Техническим инспектором труда Совета профсоюза на Одесской дороге С.Ковбелем совместно с администрацией и председателем профкома Знаменского центра механизации путевых работ В.Калюжной проверено, как соблюдаются гарантии железнодорожников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, предоставление дополнительных отпусков и доплат в зависимости от результатов аттестации рабочих мест. Нарушений по этим вопросам не выявлено. Как недостаток было отмечено, что не выполнены в полном объеме «Комплексные мероприятия по повышению уровня охраны труда в 2012 году» из-за их недостаточного финансирования: при плане 284,5 тыс. грн. освоено только 203,2 тыс. грн.

КРАСНИЙ ЛИМАН

В Краснолиманской территориальной профорганизации проведены разнообразные по тематике мероприятия.


20 февраля в Никитовской дистанции пути состоялся «День трудового права» с участием председателя территориальной профорганизации Л.Бессарабова, его заместителя и специалистов, а также правового и технического инспекторов труда Совета профсоюза на Донецкой магистрали Г.Кайдаш и А.Шепилова. Приняли участие 35 работников. Подняты актуальные вопросы: работа в режиме неполной рабочей недели, оплата ежегодных и учебных отпусков, сокращение численности работников, проведение аттестации рабочих мест, обеспечение спецмолоком и спецмылом и др. На личном приеме у технического и правового инспекторов труда побывали еще 12 членов профсоюза. Профработники дали соответствующие разъяснения и консультации.

Правовой инспектор труда рассмотрела два обращения работников локомотивного депо Красный Лиман по поводу правильности исчисления среднего заработка.

Техническим инспектором труда проведены проверки на станции Иловайск и в Иловайской дистанции пути.

Профком и администрация станции Красный Лиман провели собрание трудового коллектива вновь присоединенной станции Новозолотаревка, где поднимались вопросы о гарантиях занятости работников, недопущении сокращения численности штата, оплате времени прохождения обязательного медосмотра и др.

ДЕБАЛЬЦЕВО

В дирекции железнодорожных перевозок проведены мероприятия не только по отдельным станциям, но и совещание по селекторной связи, что было эффективно, так как сменные работники тоже могли задать интересующие их вопросы.

Председатель Дебальцевской территориальной профорганизации А.Шаповалов принял участие в «круглом столе» с представителями горисполкома.

 

ВОЛНОВАХА

20 февраля на Волновахском узле Ясиноватской дирекции железнодорожных перевозок  дорпрофсож во главе с председателем дорожной профорганизацией Донецкой магистрали В. Бубняком провел «День  трудового права».
На встрече  присутствовало более 120 железнодорожников.  В.Бубняк проинформировал присутствующих о  работе  дорожного комитета профсоюза за 2012 год, деятельности правовой и технической инспекций труда по защите законных прав и интересов  работников,  об  оздоровлении и др.
В тот же день состоялся личный прием работников структурных подразделений Волновахского узла, на который записалось 28 членов профсоюза, и им были даны разъяснения по  фактам нарушения трудового законодательства и другим вопросам.
 

СИМФЕРОПОЛЬ

Не остался в стороне от участия в Дне социальной справедливости и актив молодежного совета Крымского теркома профсоюза. В информационной работе под девизом «Справедливость для всех!» активно участвовали студенты Симферопольского колледжа транспортной инфраструктуры. С ребятами обсуждены волнующие их вопросы – выбор престижной профессии, трудоустройство во время летних каникул, условия прохождения производственной практики, профессиональный рост в период их полноценной работы на железнодорожном транспорте. В этот день, 20 февраля, заместитель председателя Крымского теркома профсоюза В.Полищук и председатель молодежного совета О.Куклишин вручили в торжественной обстановке инженеру по организации труда вокзала Симферополь А.Кондрашкиной грамоту дорпрофсожа Приднепровской магистрали за весомый вклад в развитие профсоюзного молодежного движения.

Подготовлено по сообщениям пресс-центров профорганизаций

Справка. 18 декабря 2007 года Генеральной Ассамблеей ООН провозглашен Всемирный день социальной справедливости, который традиционно отмечается 20 февраля (в Украине отмечается на государственном уровне второй год). Основным направлением деятельности в этот день является необходимость в наращивании усилий международного сообщества по искоренению нищеты, обеспечению полной занятости и достойной работы, соблюдению гендерного равенства – словом, обеспечения социальной справедливости для всех.