Первинну профорганізацію створено з метою ведення переговорів і укладання колективного договору з акціонерним товариством відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема для безумовного виконання статті 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», статей 2, 3, 4 Закону України «Про колективні договори і угоди», керуючись Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статутом профспілки залізничників і транспортних будівельників України.


Обрано керівні органи первинної профорганізації ПАТ «Українська залізниця»: голову профорганізації, його першого заступника і заступника, а також ревізійну комісію. Виборний орган сформовано за принципом прямого делегування відповідно до постанови президії Ради профспілки від 24 вересня 2015 року.


З метою уникнення дублювання і паралелізму в роботі, для розширення можливостей профспілкового комітету, економії профспілкових коштів головою первинної профорганізації ПАТ «Українська залізниця» та його заступниками обрано Голову профспілки Вадима Бубняка та його заступників Михайла Сінчака й Олександра Мушенка відповідно.


На конференції ухвалено проект колективного договору ПАТ «Українська залізниця». Працівникам апарату Ради профспілки доручено доопрацювати зазначений проект з урахуванням прийнятих зауважень і пропозицій, а Голові профспілки – голові первинної профорганізації ПАТ «Українська залізниця» Вадиму Бубняку – внести його на розгляд спільного представницького органу профорганізацій для ведення колективних переговорів щодо укладання колективного договору ПАТ «Українська залізниця».


Проведено перше засідання профкому, на якому прийнято рішення про створення СПО профорганізацій, що діють у галузі, з метою ведення колективних переговорів і укладання колдоговору. Визначено склад представників первинної профорганізації у цьому органі.


Відділ інформації ради профспілки