Питання розглядалося за участі першого заступника начальника пасажирської служби Південно-Західної залізниці Олександра Підкопалова.

Зазначено, що в організації і оплаті праці працівників є суттєві недоліки, які потребують системного усунення та приведення до вимог чинних законодавчих і галузевих нормативних актів.

Так, у 2013 році за відпрацьований у неробочі дні час працівникам виплачено 13,3 млн грн. Однак відпрацьовані години обліковано і оплачено лише провідникам пасажирських вагонів.

Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника провадиться у розмірі від 30 до 50 % посадового окладу. Проте вона встановлюється всім категоріям працівників лише у дільниці Київ-Пасажирський, а в інших – вибірково і лише працівникам адміністративного апарату (бухгалтер, економіст, інженер).

У підрозділах пасажирського господарства Південно-Західної залізниці жодному робітнику не встановлено надбавку за високу професійну майстерність, а також жодному майстру не присвоєно звання «Майстер 1-го класу» або «Майстер 2-го класу» з відповідними доплатами до посадових окладів (тарифних ставок).

Технічне навчання працівників оплачується тільки у дільниці станції Жмеринка, а в інших оплата не провадиться, чим порушується галузевий нормативний акт Укрзалізниці і, відповідно, Галузева угода.

Розмір премії за основні виробничі результати роботи визначається за окремими професіями у розмірі від 15 до 70 %. У всіх дільницях для провідників пасажирських вагонів він визначений на найнижчому рівні при виконанні всіх показників і умов преміювання, в той час, коли для інших працівників – значно вищий, і за умови якісного виконання тільки своїх посадових обов’язків.

Правила внутрішнього трудового розпорядку потребують перегляду і приведення окремих їх норм до вимог трудового законодавства. В них не відображено всіх особливостей обліку робочого часу категорій працівників, особливо зі змінним режимом роботи. Не визначено тривалість робочих змін, перерв для відпочинку і харчування по всіх підрозділах дільниць. Відсутні переліки професій робітників, які працюють з поділом робочого дня на частини, а також яким за умовами виробництва не може бути встановлено обідню перерву, не обумовлено порядок виходу на роботу працівників з лікарняного та відпусток. Як наслідок, при складанні графіків роботи та обліку відпрацьованого часу було виявлено ряд грубих порушень.

У дільницях застосовується місячний облік робочого часу і тільки для провідників пасажирських вагонів – квартальний. Як показала вибіркова перевірка, не у всіх дільницях графіки розроблено на квартал, до того ж оголошення їх працівникам відбувається з порушенням вимог п. 1.3 наказу Укрзалізниці № 40-Ц від 10.03.1994 р.

Так, у Хмельницькій дільниці, зокрема, було встановлено застосування неприйнятного на підприємствах залізничного транспорту графіка роботи 3 дні по 11 год. і 3 дні відпочинку.

В дільниці станції Київ-Пасажирський для змінних працівників визначено річний облік робочого часу, до того ж для кожної зміни визначено свою місячну норму, яка не відповідає балансу робочого часу, затвердженому на рік Укрзалізницею і Південно-Західною залізницею. В результаті, в одному цеху для однієї зміни місячна норма становить 176 год., а для іншої – 165 год.

Розподіл річної норми робочого часу спостерігається і для працівників, які працюють за графіком цілодобового чотирьохзмінного чергування. Наприклад, у грудні 2013 року для змін встановлено таку норму: 168, 176, 172 і 180 год., при тому, що за календарем шестиденного робочого тижня норма повинна становити 173 год. Подібний розподіл спостерігається й у графіках роботи 2014 року.

Для працівників ПТО Чернігів встановлено п’ятиденний робочий тиждень без дотримання ст.ст. 50, 52, 66 і 67 КЗпП при складанні графіків, зокрема, їм зміщено вихідні дні. Оглядачі-ремонтники працюють за графіком роботи 2 дні через 2, тривалість зміни 11 год.: початок зміни о 8.00 – кінець о 20.00. Обідня перерва надається після шести годин роботи, при необхідності з почерговим прийманням їжі, або враховуючи технологічний процес, чого в Правилах внутрішнього трудового розпорядку не визначено. Однак відповідним наказом по дільниці для оглядачів-ремонтників встановлено поділ робочого дня на частини. Початок роботи о 3.20, закінчення – 21.20. Визначено дві перерви в роботі – з 6.40 до 10.00, з 14.20 до 18.00. Загальна тривалість перерв – 7 год. При цьому не дотримується режим відпочинку працівників за ст. 58 КЗпП, оскільки міжзмінний відпочинок складає 6 год. Після закінчення зміни о 21.20, наступна – о 3.20.

 При вибірковій перевірці маршрутних листів та особових рахунків провідників пасажирських вагонів було встановлено, що по закінченні кварталу з ними провадиться розрахунок за відпрацьовані протягом кварталу години. За години, відпрацьовані понад квартальну норму, провадиться розрахунок згідно зі ст. 106 КЗпП.

У дільницях станцій Жмеринка і Хмельницький було виявлено грубі порушення трудового законодавства при переведенні провідників пасажирських вагонів з виробничих потреб на охорону вагонів або на ПТО: оплата праці їм провадилась по тарифній ставці провідника вагонів на охороні ІІІ розряду, таким чином, вони втрачали до 25 % заробітку. Такі переведення застосовувались до 1130 осіб. В цих дільницях не застосовуються автоматизовані програми для обліку відпрацьованого часу кожного працівника, які виключать людський фактор з даного питання.

У всіх підрозділах виявлено грубі порушення обліку і оплати відпрацьованого часу, надурочних годин водіїв автотранспортних засобів – їм оплачується тільки місячна норма. Такі порушення є системними і потребують врегулювання та приведення до норм законодавства.

Світлана АНІСІМОВА,
завідувач відділу економічної роботи, організації праці і заробітної плати

З постанови президії Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України

Начальникам: Південно-Західної залізниці – О.Кривопішину і пасажирської служби – О.Болдову запропоновано:
– вжити заходів для забезпечення в структурних підрозділах пасажирського господарства залізниці безумовного дотримання норм трудового законодавства щодо обліку і оплати працівникам відпрацьованого часу;
– забезпечити протягом 2014 року впровадження в пасажирських вагонних дільницях станцій Жмеринка та Хмельницький автоматизованих програм обліку і оплати відпрацьованого часу.

Керівникам структурних підрозділів пасажирських вагонних дільниць станцій Київ-Пасажирський, Жмеринка, Хмельницький рекомендовано:
– забезпечити виконання вимог трудового законодавства і галузевих нормативних актів з обліку та оплати відпрацьованого часу;
– налагодити достовірний облік відпрацьованого часу кожним працівником, у тому числі в надурочний час;
 – привести у відповідність до «Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів», затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 7 червня 2010 р., № 340, облік і оплату роботи працівників транспортних цехів, у тому числі водіїв.

Керівникам структурних підрозділів та головам первинних профорганізацій запропоновано:
– переглянути Правила внутрішнього трудового розпорядку та привести їх у відповідність до вимог трудового законодавства та Галузевої угоди;
– переглянути Положення про матеріальне стимулювання працівників з визначенням справедливих розмірів преміювання, показників і умов для всіх категорій працівників;
– здійснювати залучення працівників до надурочної, а також роботи у святкові і неробочі дні тільки у відповідності до вимог ст.ст. 62 і 71 КЗпП України та з обов’язковим отриманням згоди профспілкового комітету;
– не допускати випадків залучення працівників до робіт, не обумовлених трудовим договором, а також без їхньої згоди та відповідної оплати.

Дорожній профорганізації Південно-Західної залізниці запропоновано взяти під контроль усунення виявлених порушень трудового законодавства та Галузевої угоди в підрозділах пасажирського господарства і в IV кварталі 2014 року заслухати на засіданні президії дорпрофсожу хід виконання зазначеної постанови Ради профспілки.