Президія Ради профспілки на засіданні, що відбулося 21 травня, відзначила: після останнього розгляду цього питання 20 вересня 2007 року ситуація суттєво покращилась.


Та водночас існують і окремі недоліки.


Так, майже у всіх депо виявлено порушення в частині перенесення термінів відпусток на інші періоди та відкликання за виробничої необхідності, що призводить до заборгованості за минулі роки…


У локомотивному  депо Красний Лиман  вибіркове вивчення наказів показало, що членам локомотивних бригад додаткові відпустки надаються у зменшеному розмірі – від 2 до 5 календарних днів.


Потребує контролю з боку дорожніх і територіальних комітетів і питання застосування у структурних підрозділах локомотивного господарства ст.ст. 25–26 Закону щодо надання відпусток без збереження заробітної плати. Виявлено факти, що не відповідають чинній нормативній базі. Так, в локомотивному депо Слов’янськ відсоток показників, попередньо схвалених керівництвом залізниці по економії фонду робочого часу, перевищує плановий на 24,1 %, що свідчить про застосування адміністративного ресурсу при організації роз’яснювальної роботи серед працівників щодо необхідності вжиття таких заходів через суттєве падіння обсягів перевезень. Про це свідчить вибіркове вивчення наказів про надання відпусток без збереження заробітної плати та журналів приходу на роботу і виходу з роботи, інструктажів з охорони праці безпосередньо по цехах та виробничих дільницях, за якими майже 5 % працівників замість знаходження у відпустці без збереження зарплати безоплатно працювали у своїй зміні. Аналогічна ситуація в локомотивному депо ім. Т.Шевченка, де заплановані показники щодо економії фонду робочого часу перевищено на 3 %, а вибіркове вивчення засвідчило, що майже 3 % працівників знаходились на своїх робочих місцях.


Більшість виявлених порушень чинного законодавства, за інформацією з місць, усунуто.


Наприклад, у локомотивному депо Красний Лиман недодані відпустки за важкі і шкідливі умови праці за 2012-й перераховані та приєднуються до відпустки за 2013 рік. Такі відпустки вже повернуто 44 працівникам. Залізничникам локомотивного депо ім. Т.Шевченка виплачено 1,2 тис. грн.


Президія Ради профспілки рекомендувала начальникам залізниць вжити невідкладних заходів щодо забезпечення виконання в структурних підрозділах залізниць вимог Закону України «Про відпустки» у повному обсязі, а профорганам усіх рівнів – здійснювати постійний контроль.