«Керуючись статтями 9 та 15 Закону України «Про оплату праці», Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками на 2002–2006 роки (зі змінами та доповненнями), дію якої продовжено до 2011 року,

НАКАЗУЮ:

1. Підвищити з 1 травня 2012 року на 5 відсотків годинні тарифні ставки і посадові оклади, передбачені наказом від 24.03.2011, № 098-Ц «Про вдосконалення організації заробітної плати і введення нових тарифних ставок та посадових окладів працівників залізничного транспорту» (зі змінами та доповненнями), з урахуванням наказів Укрзалізниці від 17.06.2011 р., № 293-Ц та від 26.09.2011 р., №540-Ц «Про підвищення годинних тарифних ставок та посадових окладів». Округлення проводити за правилами математики: посадових окладів – до гривні, а годинних тарифних ставок – до копійки.

2. Керівникам підприємств, установ, підпорядкованих Укрзалізниці, та їх відокремлених підрозділів переглянути штатні розписи, встановлюючи посадові оклади в межах схеми посадових окладів, з урахуванням кваліфікації, ділових якостей працівника, обсягу і складності виконуваних робіт.

3. Підвищення посадових окладів керівників підприємств, з якими укладено контракт, провадити на підставі додаткових угод.

4. У разі визначення середнього заробітку у всіх випадках його збереження коефіцієнт підвищення не застосовувати.

5. Індексацію грошових доходів не проводити працівникам, сума збільшення грошових доходів яких більша від суми індексації.

6. Начальникам залізниць, керівникам підприємств установити постійний контроль за правильним застосуванням положень цього наказу.

З профспілкою залізничників і транспортних будівельників України погоджено.


Генеральний директор Укрзалізниці    В.В.Козак».