Наказ № 393-Ц/од від 30.09.2015 р.

«Відповідно до статей 9 та 15 Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р., № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками на 2002-2006 роки (зі змінами та доповненнями), дію якої пролонговано до 2015 року,

НАКАЗУЮ:

1. Підвищити з 01 жовтня 2015 року на 5 відсотків годинні тарифні ставки та посадові оклади, передбачені наказом від 24.03.2011 р., № 098-Ц «Про вдосконалення організації заробітної плати і введення нових тарифних ставок та посадових окладів працівників залізничного транспорту» (зі змінами), з урахуванням наказів Укрзалізниці від 17.06.2011 № 293-Ц, від 26.09.2011 № 540-Ц, від 25.04.2012 № 152-Ц, від 05.09.2012 № 320-Ц, від 10.06.2013 № 183-Ц/од, від 29.07.2013 № 238-Ц/од, від 28.11.2013 № 414-Ц/од «Про підвищення годинних тарифних ставок та посадових окладів». Округлення проводити за правилами математики: посадових окладів – до гривні, а годинних тарифних ставок – до копійки.


2. Керівникам підприємств та установ, підпорядкованих Укрзалізниці, та їх відокремлених підрозділів забезпечити:


2.1. Перегляд штатних розписів зі встановленням посадових окладів у межах схеми посадових окладів з урахуванням кваліфікації, ділових якостей працівника, обсягу та складності виконуваних робіт.


2.2. Коригування заробітної  плати та інших виплат, що враховуються при визначенні середньої заробітної плати за час усіх видів відпусток і проходження медичних оглядів, за період з 01 жовтня 2015 року – на коефіцієнт 1,005.


2.3. Проведення індексації грошових доходів працівникам проводити відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 р., № 526.


3. Підвищення посадових окладів керівників підприємств, з якими укладено контракти, проводити на підставі додаткових угод.


4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора з корпоративного управління та мотивації персоналу Маріну О.Ю.


З профспілкою залізничників і транспортних будівельників України погоджено.


Голова комісії з реорганізації – в. о. генерального директора  Укрзалізниці 
О.В.Завгородній».