ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ ЯНУКОВИЧУ В.Ф.

Шановний Вікторе Федоровичу!

Федерація профспілок України активно долучилася до організації всенародного обговорення проекту Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” в профспілкових організаціях, трудових колективах. Проект також розглянуто Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профоб’єднань, на Всеукраїнських зборах представників профспілкових організацій, Національною тристоронньою соціально-економічною радою. На жодному із заходів вказаний законопроект не підтримано.

Пропозиції профспілок щодо неприйнятності законопроекту у внесеній редакції та про необхідність вилучення положень, які погіршують пенсійне забезпечення громадян, підтримані 4 липня ц.р. Комітетом у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Верховної Ради України.

Однак, Верховною Радою України 7 липня 2011 року прийнято Закон України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” майже в тій редакції, що і був внесений до Верховної Ради в грудні 2010 року і не відповідає основним напрямам пенсійної реформи в Україні, узгодженим соціальними партнерами в Концепції подальшого проведення пенсійної реформи.

Прийнятий Закон викликав гостру реакцію в трудових колективах, в профспілкових організаціях та в цілому в суспільстві. Адже значна частина положень Закону погіршують умови пенсійного забезпечення громадян та суперечать статтям 21, 22, 24 Конституції України. Зокрема, не відповідають вимогам Конституції України такі норми пункту 5 розділу II “Перехідні положення” Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”:

  • абзаци чотирнадцятий-дев’ятнадцятий підпункту 1, абзаци третій-восьмий підпункту 2, абзац четвертий підпункту 6, абзаци третій-шостий підпункту 7, абзаци шістдесят восьмий-вісімдесятий підпункту 17 – щодо підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років та для призначення пенсій за спеціальними законодавчими актами для чоловіків до 62 років, оскільки при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Положення щодо збільшення на два роки пенсійного віку для чоловіків, які перебувають на державній службі, науковим (науково-педагогічним) працівникам та іншим є дискримінаційними порівняно із правом на пенсію чоловіків, які працюють в інших сферах народного господарства та які є службовцями інших державних та недержавних організацій;
  • абзаци вісімдесят чотири-вісімдесят п’ятий підпункту 17 – щодо збільшення тривалості страхового стажу на 10 років для встановлення мінімальної пенсії та визначення розміру підвищення до пенсії за понаднормовий стаж. Внесені норми знижують розміри пенсій та позбавляють права на підвищення за понаднормовий стаж за 10 років страхового стажу, що призводить до звуження обсягу існуючих прав;
  • абзац десятий підпункту 7, абзац сто чотирнадцятий підпункту 17 – щодо зниження розміру показника середньої заробітної плати в країні для обчислення пенсії, оскільки такий показник визначатиметься не за календарний рік, який передує року звернення за призначенням пенсії, а за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Новий порядок визначення показника середньої заробітної плати штучно знижуватиме в середньому на 15 % розміри пенсій, які призначатимуться;
  • абзац сто двадцять перший підпункту 17 – щодо обмеження права працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму, що призвело до порушення такого принципу загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, як рівноправність застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов’язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
  • абзац одинадцятий підпункту 7, абзац сто двадцять третій підпункту 17 – щодо позбавлення працюючих пенсіонерів на перерахунок пенсії з урахуванням показника середньої заробітної плати за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії.

Закон України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” не вирішує основних проблем пенсійного забезпечення: відновлення справедливості в призначенні пенсій для різних категорій працівників та забезпечення підвищення рівня пенсійного забезпечення в короткостроковій перспективі.

Окремо підкреслюємо, що пенсійні «реформаторські новації не можна застосовувати до працівників, які тривалий час робили внески до Пенсійного фонду і розраховували на інші умови пенсійного забезпечення. По відношенню до них підвищення пенсійного віку і особливо одномоментне збільшення мінімального страхового стажу є неправомірним і несправедливим, порушує їх очікування щодо майбутнього життя у статусі пенсіонерів та практичне унеможливлює щось змінити з урахуванням запропонованих у Законі новацій.

Профспілки наголошують, що реформи не повинні проводитись за рахунок трудящих та знижувати розміри пенсій. В Україні є всі передумови та можливості для вирішення існуючих проблем Пенсійного фонду без погіршення пенсійного забезпечення громадян. Владою мають бути розроблені упереджуючі заходи щодо розширення зайнятості населення, детінізації економіки та запровадження системи гідної оплати праці, доступності та якості охорони здоров’я, дошкільного виховання, розширення соціальних послуг.

Профспілки України звертаються до Вас, шановний Вікторе Федоровичу, з проханням застосувати право вето до Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» у прийнятій редакції, повернути його Верховній Раді України на доопрацювання та вжити всіх можливих заходів для захисту конституційних прав громадян на достатній рівень пенсій та забезпечення справедливості у сфері пенсійного забезпечення.

З повагою
В.о. Голови Федерації профспілок України Г. Осовий