У телеграмі вказано:


«Останнім часом спостерігається падіння обсягів вантажних перевезень зі значним недоотримання доходних надходжень для організації господарської діяльності. Вантажообіг залізниць України за 8 місяців 2013 року зменшився на 13,4 млн т км, тобто на 8,4 %, та доходні надходження від перевезень – на 2,6 млрд грн. до аналогічного періоду минулого року. Найбільше зменшення вантажообігу спостерігається у транзитному сполученні. Транзитний вантажообіг за 8 місяців 2013 року до аналогічного періоду минулого року менше на 6,7млн т км, тобто на 23,1 %, доходні надходження – на 1 млрд грн.

З метою збалансування доходних надходжень з витратною частиною бюджету галузі у зв’язку з прогнозованим зменшенням обсягів перевезень керівництвом залізниць розпочато роботу із запровадження заходів щодо використання робочого часу у відповідності до обсягів виконуваних робіт.

Враховуючи зазначене, з метою недопущення погіршення фінансово-економічного становища на підприємствах галузі, збереження кваліфікованих кадрів, раціонального використання робочого часу на обсяги роботи

1. Зобов’язую:

1.1. забезпечити оптимальне використання робочого часу та встановити контроль за ефективними витратами коштів фонду оплати праці;

1.2. вжити заходів для запобігання простоям, іншим порушенням режиму праці та відпочинку.


2. Рекомендую:

2.1. відповідно до вимог законодавства розглянути можливість роботи за режимом неповного робочого часу, скороченої тривалості робочої зміни працівників з урахуванням обсягів виконуваних робіт;

2.2. надавати працівникам, у яких суттєве зниження обсягів роботи, на підставі їх особистих заяв відпустки, в тому числі без збереження заробітної плати.

3. Встановлення режимів неповного робочого часу, скороченої тривалості робочої зміни працівників здійснювати із забезпеченням вимог законодавства України та попередньо погоджувати зі мною».

КОМЕНТАР Ради профспілки

Перспектива запровадження неповного робочого часу на залізницях не додає оптимізму ні залізничникам, ні Раді профспілки.

Проте фінансово-економічне становище у галузі спонукає керівництво залізниць до вжиття непопулярних заходів. Однак і у цій складній ситуації  роботодавці не повинні порушувати трудове законодавство, а профспілкові органи мають забезпечити надійний контроль за дотриманням трудових прав працівників.

По-перше, телеграфна вказівка Генерального директора Укрзалізниці С.Болоболіна зобов’язує «забезпечити оптимальне використання робочого часу»,  зверніть увагу, «оптимальне», а не скорочене (п. 1.1).

По-друге, вказівка зобов’язує «вжити заходів для запобігання простоям, іншим порушенням режиму праці та відпочинку» (п.1.2).

По-третє, запровадження неповного робочого часу проводиться з урахуванням обсягів виконуваних робіт, тобто там, де зменшуються обсяги роботи (п. 2.1).

По-четверте, відпустки без збереження заробітної плати можуть надаватися працівникам, у яких суттєво зменшуються обсяги роботи (п. 2.2). При цьому слід мати на увазі, що тривалість відпустки без збереження заробітної плати не може перевищувати 15 календарних днів за рік.

І останнє: в телеграфній вказівці зазначено, що запровадження неповного робочого часу можливе лише за погодженням з Генеральним директором Укрзалізниці (п. 3).

Можна зробити висновок, що при вжитті непопулярних заходів буде застосовано диференційований підхід, і задіяні вони будуть у разі крайньої необхідності, на чому наголосив Генеральний директор Укрзалізниці С.Болоболін на зустрічі 4 вересня п. р. з керівництвом профспілки та головами дорожніх профорганізацій.