Молодіжна гілка профспілки: становлення і розвиток

Михайло СІНЧАК, перший заступник Голови профспілки

Минуле десятиліття увійде в історію профспілки як період становлення нашого молодіжного руху. Хочу нагадати, що ініціатором створення молодіжної гілки була Рада профспілки. Але центральний виборний орган профспілки при прийнятті рішення керувався не тільки власними уявленнями, а багаторічною практикою й аналітикою широкого кола профпрацівників та активістів. Разом з тим з самого початку «дорослі дяді», якщо так можна сказати, «дорослої профспілки» будували молодіжну гілку «з нуля» і, зрозуміло, що відправною точкою були мета і завдання Статуту профспілки.

Крім того, в Положення про молодіжні ради було включено завдання – забезпечити створення таких виробничих, соціально-економічних та психологічних умов, що сприятимуть професійному становленню молодих працівників, підвищенню їх кваліфікації тощо.

Але згодом, у процесі становлення молодіжного руху, ми спостерігали й відслідковували, як мінялись пріоритети його діяльності, уточнювались завдання, викристалізовувалась мета. Час показав, що молодіжний рух не може віддзеркалювати в повній мірі весь спектр діяльності профспілки.

Виявилось, наприклад, що деякі норми Положення про молодіжні ради були більш придатні не для профспілкового руху, а взагалі для розвитку молодих працівників, їх виробничих успіхів тощо. Це також важливо, але все ж спостерігався деякий відхід від основної мети діяльності нашої профспілки.

Відверто кажучи, не всім колегам, як молодим, так і старшого покоління це було зрозуміло, але в грудні 2009 року на засіданні Ради профспілки все ж таки було затверджено нове Положення про молодіжні ради.

Було актуалізовано завдання молодіжних рад, серед яких головними стали:
• залучення молоді до членства у профспілці;
• представництво інтересів профспілкової молоді у складі виборних профорганів;
• поширення серед молоді правових знань і навичок в організації захисту своїх прав;
• інформування молодих спілчан про діяльність профспілки;
• формування бази для підготовки резерву профспілкових кадрів тощо.

Тож одним із головних завдань стало залучення молоді до профспілки. Це насправді дуже важливо, тому що, на наш погляд, профспілка має перспективу та майбутнє, коли до її лав стають молоді спілчани. Завдяки цьому всі ці роки охоплення профспілковим членством було стабільно високим і зменшилося всього на 2 %. І ми вдячні нашим молодим профспілковцям, активістам, що вони обирають саме нашу профспілку. І роблять це свідомо, тому що вони вмотивовані і знають, що весь арсенал інновацій, програм, ініціатив, знань, досвіду тощо профспілка використає для надійного захисту їх трудових прав і соціальних гарантій.

Ще одним із найважливіших завдань стало представництво інтересів профспілкової молоді у складі виборних профорганів. Як цього можна було досягти? Тільки включивши відповідну норму до Положення про молодіжні ради і Статуту профспілки.

Якщо з включенням цієї пропозиції до Положення про молодіжні ради проблем не виникло, то подібного не можна сказати про обговорення цього питання при внесенні змін до Статуту профспілки. Так, деякі наші колеги вважали, що не потрібно молоді надавати пільги при обранні в профспілкові органи, а вони, мовляв, повинні обиратись на загальних підставах.

Тому, коли проект змін і доповнень до Статуту профспілки в частині того, що «до складу виборних профспілкових органів та їх президій за посадою входять, крім голів відповідних профспілкових органів, їх заступників, також голови молодіжних рад відповідного рівня» було  винесено на розгляд засідання Ради профспілки у березні 2011 року, то він не знайшов підтримки, і його не було прийнято.

Але ця робота тривала, і ми показали на прикладах, що і перший голова Молодіжної ради профспілки О.Гнатюк, і обрані пізніше молодіжні лідери В.Коробенко, В.Песчанський, І.Ов’єдо Альмуедо завдяки тому, що були членами центральних органів профспілки, завжди могли донести думку молоді до керівництва Міністерства транспорту, а потім інфраструктури, Укрзалізниці, головних управлінь тощо, таким чином здійснювали представництво інтересів молоді.

Хочу сказати, що деяка зміна акценту щодо захисту і представницької функції жодним чином не вплинула на проведення традиційних заходів, що проводилася молодими активістами у попередні роки: волонтерську роботу, шефство над дитячими будинками, культурно-масову, фізкультурну роботу, туризм тощо. Ми підтримуватимемо такі заходи і в подальшому, тому що вони привабливі для молоді. Водночас ми принципово підкреслюємо, що молодіжний рух у профспілці – це не така собі «пісочниця», яку створили для молоді, щоб вона там забавлялася і не заважала «дорослій» профспілці працювати.

Серйозні наміри молодіжного руху було підтверджено і схвалено 27 листопада 2013 року, коли на засіданні Ради профспілки все ж було внесено зміни до Статуту профспілки і затверджено норму, за якою голови молодіжних рад за посадою входять до складу виборних профспілкових органів та їх президій і одночасно є делегатами відповідних конференцій, з’їзду.

За десятилітній термін неодноразово точились дискусії щодо віку молодих членів профспілки – збільшення його з 28 до 35 років. Більше за всіх це питання ініціювали наші молоді колеги, які вже знаходились на порозі «критичної» позначки, тобто вік наближався до 28 років. Вони посилались на деякі нормативно-правові акти щодо молоді, а також висловлювали стурбованість щодо подальших своїх перспектив у профспілці.

Інших більш-менш вагомих аргументів у прихильників збільшення віку не було. А ось негативні моменти могли б спостерігатись, оскільки інтереси молоді у 18–20 років значно відрізняються від тих, кому 35. І саме на початку трудової діяльності, після закінчення навчального закладу, особливо вразливою є саме ця, перша, категорія. А в 35 у більшості випадків спілчани вже є сформованими особистостями, і багато з них досягають значних успіхів на виробництві, у кар’єрному зростанні тощо. Важливо відчувати себе молодим у будь-якому віці, а молодь з активною життєвою позицією завжди буде затребуваною.

Враховуючи набутий досвід у минулому десятиріччі, виникла необхідність змінити, на відміну від їх старших колег, строки повноважень молодіжних рад і їх лідерів, адже за ті ж самі 5 років склад молодіжних рад і їх голів значно змінювався. І така інтенсивна ротація робила молодіжні ради і їх лідерів нелегітимними ще на половині звітного періоду.

Тому у Статуті профспілки цю проблему було врегульовано, і строки повноважень молодіжних рад скорочено до двох і трьох років, але вони збігаються з циклічністю звітів і виборів комітетів профспілки усіх рівнів.

На нинішньому етапі молодіжний рух об’єднує понад 73 тис. працівників віком до 28 років, що становить 18 % працюючих членів профспілки, і майже 40 тис. студентів.

Молодіжні ради діють у центральному виборному органі профспілки, в 6 дорожніх і 25 територіальних профспілкових організаціях. Із 728 первинних профорганізацій, де на обліку стоять не менше ніж 15 молодих спілчан до 28 років, у 634 створено молодіжні ради, що становить 87 %. До складу профспілкових комітетів усіх рівнів обрано 474 голів молодіжних рад, 47 молодіжних лідерів обрано заступниками голів первинних профспілкових організацій.

З моменту створення значна увага приділялася вдосконаленню інформування й навчання молоді й активістів. Проводились навчальні семінари з багатьох актуальних питань, використовувались активні методи навчання. Частина просвітницьких проектів і програм проводилася за допомогою Міжнародної громадської організації «Соціальні ініціативи з охорони праці і здоров’я» німецького співтовариства міжнародної співпраці, а також Фонду ім. Фрідріха Еберта.

У 2012 році молоді члени профспілки брали участь у міжнародному проекті «Отримай свій шанс», метою якого була апробація моделі наставництва на робочих місцях для дітей-сиріт – випускників залізничних училищ в Одеській та Вінницькій областях.

Щороку проводились аудіоконференції за участі голів молодіжних рад на тему «Що відбувається в День єдиних дій МФТ».

Здійснювалась робота з формування волонтерського руху. Організовано підготовку тренерів з профілактики ВІЛ/СНІДу і туберкульозу на Донецькій, Львівській та Придніпровській залізницях.

Налагоджено взаємодію з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, за необхідності укладалися угоди на регіональному й місцевому рівнях.
Щороку молодими профактивістами проводились акції «Протягни руку допомоги», спрямовані на надання допомоги сиротам и дітям, які залишилися без батьківського піклування.

Делегації Молодіжної ради профспілки брали активну участь у роботі чотирьох молодіжних форумів Міжнародної конфедерації профспілок залізничників і транспортних будівельників країн СНД і Балтії і двічі – у міжнародному семінарі на тему «Розвиток співпраці у сфері молодіжної роботи і стратегічного партнерства протягом процесу реструктуризації в залізничному секторі України».

З нагоди святкування 105-річчя профспілкового руху залізничників проведено огляд-конкурс плакатів на тему «Профспілка очима молоді», на основі матеріалів якого було видано яскравий тематичний календар до 20-річчя профспілки у незалежній Україні.

Радою профспілки затверджено й реалізується Програма підтримки молодих членів профспілки. 2012 рік було оголошено «Роком  молоді в профспілці», проведено огляд-конкурс на найкращу профспілкову організацію щодо роботи з молоддю. В цьому ж році президією Ради профспілки затверджено знак «Молодіжна відзнака Ради профспілки», яким на теперішній час уже нагороджено 34 профактивістів.

До IV Форуму молоді Рада профспілки видала збірник «Робота з молоддю профспілки» із серії «Нормативна база діяльності профспілки».

У цій статті не ставилось завдання зробити звіт або проаналізувати діяльність молодіжного руху за період існування, це вже робилось і на молодіжних форумах, і на інших заходах. Наша мета була інша: показати, як Рада профспілки, переосмисливши роль і місце молодіжного руху у профспілці, організаційно-статутними засобами створила для молоді можливості послідовної, активної участі у захисті своїх трудових прав і соціально-економічних інтересів.