Розглядатимуться підсумки виконання Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками за 2013 рік; звіти про роботу Ради профспілки за 2012–2013 роки та Ревізійної комісії профспілки; хід реалізації пропозицій та критичних зауважень делегатів VI з’їзду профспілки.

27 березня  відбудеться також чергове засідання президії Ради профспілки з розгляду підсумків виконання в 2013 році галузевих угод з Міністерством інфраструктури України, державними корпораціями «Укртрансбуд» і «Укрметротунельбуд», правлінням акціонерного товариства «Мостобуд»; дотримання трудових прав працівників структурних підрозділів залізниць при  наданні  відпусток без збереження заробітної плати та запровадження неповного робочого часу; проведення заходів у рамках Дня охорони праці, який відзначатиметься 28 квітня, та звітної кампанії в первинних профорганізаціях тощо.