Ніяких масових звільнень працівників залізничної галузі, як по це недостовірно повідомляють ЗМІ, не буде. Керівництво Укрзалізниці запевнило Раду профспілки, повідомляє прес-центр Укрзалізниці, що політика Державної адміністрації залізничного транспорту  спрямована на збереження кадрового потенціалу галузі. В кадровій політиці Укрзалізниці не передбачається проведення заходів щодо вивільнення працівників з підстав скорочення чисельності або штату працюючих. Навпаки, керівництвом Укрзалізниці поставлено завдання недопущення звільнення працівників з вищезазначених підстав.

Укрзалізницею розроблена та впроваджена на залізницях автоматизована система «Структурні зміни», яка дозволяє забезпечувати постійний контроль за дотриманням на залізницях вимог керівництва Укрзалізниці.

У галузі залізничного транспорту, як і у будь-якій іншій із галузей економіки з розвитком сучасних технологій відбувається удосконалення технологічних процесів, модернізація виробництва, впроваджуються нові системи управління, що беззаперечно підвищує продуктивність праці та природно призводить до оптимізації чисельності працюючих. Однак Укрзалізниця запевняє Раду профспілки, що ті працівники, посади яких підлягатимуть вивільненню у зв’язку з удосконаленням технологічних процесів, будуть за рахунок залізниць та підприємств залізничного транспорту направлятися на перепідготовку для оволодіння іншими професіями з метою забезпечення їх зайнятості відповідно до умов Галузевої угоди, що укладена між Укрзалізницею та профспілками, що діють у галузі.
 
Керівництво Укрзалізниці неодноразово повідомляло про це трудові колективи під час зустрічей та зборів, які відбувалися упродовж минулого року. У ході таких зустрічей залізничників запевнили у тому, що жодних підстав для сіяння панічних та провокативних настроїв щодо збереження зайнятості працівників немає.
 
Укрзалізниця спільно з профспілкою залізничників та транспортних будівельників  цілеспрямовано працюють над гідними стандартами умов праці. Це й вирішення питань щодо безпеки працюючих, придбання якісного спецодягу та взуття для робітників, забезпечення якісного медичного обслуговування та страхування, посилення правового захист залізничників тощо.

Так у відповідь на одну із висунутих профспілкою залізничників і транспортних будівельників вимог Укрзалізниця вирішила посилити роботу юристів щодо неухильного дотримання та запобігання порушень трудового законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників.

Також прийнято рішення переглянути застарілі по окремих професіях нормативи чисельності працівників для удосконалення  штатних розписів, посилити контроль щодо забезпечення достовірного обліку відпрацьованого робочого часу і його оплати, а також посилити роботу юристів щодо неухильного дотримання та запобігання порушень трудового законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників.
 
Окрім того, Укрзалізницею прийнято рішення за участю галузевої профспілки розробити пропозиції щодо удосконалення контрактної форми трудового договору з окремими категоріями працівників залізничного транспорту. Впровадження контрактної форми трудового договору для працівників залізничного транспорту було обумовлено, перш за все, прагненням Укрзалізниці посилити рівень відповідальності працівників, які безпосередньо обслуговують пасажирів та підвищити якість обслуговування. Застосування контрактної форми трудового договору з працівниками пасажирського господарства визначається Законом України «Про залізничний транспорт».

За пропозицією профспілки залізничників і транспортних будівельників проект Закону України «Про залізничний транспорт» доповнено пунктом про те, що: «на підприємствах залізничного транспорту на роботах, пов’язаних з перевезеннями і забезпеченням безпеки руху, не допускається застосування нетипових форм зайнятості (аутсорсинг, аутстафінг, лізинг персоналу)».

Для більш ефективного вирішення питань, які стосуються  ведення соціального діалогу на галузевому рівні, контролю за виконанням Галузевої угоди та колективних договорів, як це ініціює профспілка, у ході реформування галузі у структурі новостворюваного акціонерного товариства планується утворення Департаменту соціального розвитку, який сконцентрує управління усією соціальною сферою.

Таким чином, одне із основних завдань, яке має бути реалізовано в процесі реформування, – питання соціальної захищеності залізничників, забезпечення соціальних гарантій для працівників та пенсіонерів – знайде своє відображення у майбутній структурі АТ «Укрзалізниця», інформує прес-центр Укрзалізниці.