Документ за підписами в. о. Генерального директора Укрзалізниці В.Жураківського і Голови профспілки залізничників і транспортних будівельників України В.Ткачова прийнято з метою розширення пакету соціальних гарантій для такої категорії студентів.

Зокрема, п. 3.4.7 Галузевої угоди доповнено ч. 5 такого змісту:  

«Здійснювати за рахунок залізниць добровільне медичне страхування студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, які навчаються за цільовими направленнями залізниць або з якими укладено двосторонні угоди відповідно до Положення про організацію підготовки фахівців з вищою освітою для підприємств залізничного транспорту (додаток 2 до Галузевої угоди), за відповідними програмами страхування».

 

Відділ інформації Ради профспілки