«У зв’язку зі зниженням температури зовнішнього повітря та можливим погіршенням погодних умов на території України, з метою попередження нещасних випадків виробничого травматизму під час виконання робіт в можливих несприятливих метеорологічних умовах
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Начальників залізниць, департаментів, головних управлінь (управлінь) Укрзалізниці, галузевих служб залізниць, керівників структурних підрозділів та підприємств, безпосередньо підпорядкованих Укрзалізниці:
1.1. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту та підприємств в складних погодних умовах.
1.2. Встановити контроль за забезпеченням та носінням працівниками теплого спецодягу та спецвзуття.
1.3. Бути готовим організувати своєчасне очищення та посипання піском маршрутів службових проходів та проїздів, місць виконання робіт на коліях станцій, в локомотивних, моторвагонних, вагонних депо та інших підрозділах.
1.4. У разі значного зниження температури організовувати перерви в роботі для обігріву працівників, які виконують роботи на відкритому повітрі, надавати гаряче харчування на умовах колдоговору.
1.5. При ожеледі утриматись від поїздок на службовому автотранспорті.
1.6. Попередити керівників всіх рівнів про особисту відповідальність за дотриманням з боку підлеглих працівників вимог безпеки під час роботи в складних погодних умовах.
2. Начальників залізниць, департаментів, головних управлінь (управлінь) Укрзалізниці, галузевих служб, довести дане розпорядження до відома всіх підпорядкованих підприємств та структурних підрозділів і встановити контроль за його виконанням.
3. Про виконання цього розпорядження доповісти в Укрзалізницю (через ЦБТ) до 18.12.2014.

Заступник Генерального директора Укрзалізниці О.Зародов»