Квоти представництва встановлюються відповідно до частини другої статті 37 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”  пропорційно до загальної чисельності членів профспілок – суб’єктів цієї Угоди.

Персональний склад своїх представників суб’єкти цієї Угоди визначають самостійно.
 
Запропоновано на першому засіданні СПО профорганізацій вийти з ініціативою до сторони роботодавця щодо створення двосторонньої комісії для ведення переговорів і укладання колективного договору.

Затверджено регламент діяльності СПО профорганізацій.
Відділ інформації  Ради профспілки