Доручення Генерального директора Укрзалізниці № Ц-1/391 від 25.04.2012 р.:
«Державною адміністрацією залізничного транспорту на підставі інформації, наданої залізницями та підприємствами, підпорядкованими Укрзалізниці, проведено аналіз виконання вимог наказу Укрзалізниці від 13.12.2011 р., № 648-Ц «Про відміну службових транспортних вимог та перехід на оплату проїзду грошовими коштами» та організаційних заходів, вжитих для забезпечення оплати проїзду працівників за службовими потребами.

Відміна службових транспортних вимог докорінно змінила порядок оплати проїзду працівників залізничного транспорту за службовими потребами. Однак залізницями та підприємствами вжито недостатньо організаційно-роз’яснювальних заходів, про що свідчить наявність звернень працівників стосовно незадовільного стану забезпечення оплати їх проїзду за службовими потребами.

Залізницями та підприємствами залізничного транспорту розроблено та затверджено порядки оплати проїзду працівників за службовими потребами. Але проведений аналіз свідчить, що на сьогодні залізницями та підприємствами не повною мірою враховано специфіку роботи і не вжито всіх необхідних заходів щодо своєчасного забезпечення оплати проїзду за службовими потребами всіх категорій працівників, особливо тих, що мають роз’їзний характер роботи та здійснюють негайні виїзди для участі у службових розслідуваннях, при цьому оплату проїзних документів здійснюють за свої кошти з подальшою їх компенсацією; абонементні квитки для проїзду в приміському сполученні придбані в недостатній кількості, оскільки не всі господарства залізниць та підприємств передбачили видачу абонементних квитків для працівників, що мають роз’їзний характер роботи.

З метою усунення зазначених недоліків та своєчасного забезпечення оплати проїзду працівників залізничного транспорту за службовими потребами

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Начальників залізниць України, Головного управління справами Укрзалізниці, керівників підприємств залізничного транспорту, підпорядкованих Укрзалізниці:

1.1 Провести роз’яснювальну роботу серед працівників щодо запроваджених на залізницях, підприємствах, в Укрзалізниці механізмів оплати проїзду за службовими потребами.

1.2 Забезпечити перегляд розроблених порядків оплати проїзду працівників за службовими потребами стосовно видачі грошових коштів (перерахування на зарплатну картку працівника) до здійснення поїздки для придбання квитків у службових цілях з урахуванням специфіки роботи кожного структурного підрозділу залізниці, підприємства залізничного транспорту, особливостей роз’їзного характеру роботи та необхідності негайних виїздів працівників залізничного транспорту за службовими потребами; конкретизувати їх та, у разі необхідності, внести зміни до цих порядків.

1.3 Забезпечити оплату проїзду та оформлення проїзних документів працівникам залізничного транспорту з використанням банківських платіжних карток через РОS-термінали: прискорити роботу щодо відкриття окремих поточних рахунків для отримання необхідної кількості банківських платіжних карток та їх обслуговування.

1.4 Визначити щодо кожного структурного підрозділу залізниці, підприємства конкретні дільниці обслуговування, маршрути курсування та працівників, яким необхідні абонементні квитки (на пред’явника або іменні) для проїзду у приміському сполученні, та забезпечити їх придбання в необхідній кількості.

1.5 Розглянути можливість запровадження на залізницях Порядку безготівкових розрахунків (попередньої оплати) за проїзд локомотивних бригад у службових цілях в межах однієї залізниці та між суміжними залізницями.

1.6 Забезпечити доведення до причетних та використання в роботі Методичних рекомендацій з бухгалтерського та податкового обліку операцій з оплати проїзду працівників залізничного транспорту за службовими потребами.

2 За виконанням цього доручення та своєчасним забезпеченням оплати проїзду працівників за службовими потребами встановити особистий контроль.

3 Про виконання доручення доповісти до 10.05.2012 р. через Головне фінансово-економічне управління.

Наголошую, що у подальшому кожний випадок звернень працівників залізничного транспорту щодо незадовільного стану забезпечення оплати проїзду за службовими потребами буде розглядатися мною особисто з прийняттям відповідних рішень».

Відділ інформації Ради профспілки