Довести знання з безпеки праці до кожної первинної профорганізації – таку мету поставили профспілки України, виступивши організатором інформаційного семінару-наради з підготовки до проведення широкомасштабного навчання профактиву з питань охорони праці. Адже визнано, що однією з причин недоліків при здійсненні громадського контролю є недосконала система навчання з цих важливих питань профактиву і, насамперед, у первинках.

Як відомо, за пропозицією ФПУ до «Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2013–2014 роки, які здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» включено щорічне (протягом 2013-2014 рр.) навчання з питань охорони праці понад 20 тис. представників усіх профспілок. Планується створити у регіонах 664 групи з кількістю слухачів до 30 осіб. Групи формуються з числа уповноважених трудових колективів з охорони праці, членів відповідних комісій профкомів, громадських технічних інспекторів праці та ін.

Інститут безпеки життєдіяльності, який став переможцем тендеру з проведення навчання з питань охорони праці коштом зазначеного Фонду, представив чіткий механізм проведення відповідного навчання в регіонах, перелік і зразки необхідного документообігу під час підготовки до навчального процесу, його проведення та звітності, що узгоджено з виконавчою дирекцією Фонду.

ДО УВАГИ!
Для включення представників нашої профспілки до навчальних регіональних груп дорпрофсожам і теркомам необхідно до 15 вересня п. р. подати заявку на ім’я керівника відповідного відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щодо кількості слухачів та надати документи, якими на них покладено обов’язки щодо здійснення громадського контролю за охороною праці (рішення конференції трудового колективу, профкому тощо).

Відділ інформації Ради профспілки