Так, на покращення умов праці у минулому році використано понад 0,5 млн грн., що більше запланованого. Робітники своєчасно забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, а всі, хто працює у несприятливих умовах, отримують відповідні пільги та компенсації.
Запорукою безпечної праці є профілактика, переконані тут, тому всі працівники, які приступають до роботи у депо – новоприйняті, ті, хто прибуває сюди у відрядження, студенти-практиканти Одеського залізничного технікуму – насамперед проходять вступний інструктаж, який проводять спеціалісти сектору охорони праці депо. Постійно проводяться інструктажі у виробничих підрозділах. Особлива увага приділяється розгляду нещасних випадків, які сталися на Одеській та інших залізницях: разом з працівниками детально аналізуються їх причини і обставини, дії причетних осіб.

Обов’язково проводиться перевірка знань з охорони праці, пожежної і електробезпеки. Робітники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, неодмінно проходять навчання.

На стан охорони праці у депо позитивно впливають і постійні перевірки, які дозволяють вчасно виявити недоліки і попередити серйозні наслідки. Так, минулого року проведено 335 перевірок стану охорони праці, з них 301 – керівним складом і спеціалістами з охорони праці депо, інші – державними і галузевими фахівцями. У результаті видано 305 приписів, виявлено 1774 зауваження, заборонено експлуатацію 163 одиниць машин, механізмів, устаткування та інших засобів. Врахування результатів перевірок і виправлення виявлених недоліків сприяло підвищенню безпеки праці робітників.

Низку організаційно-технічних заходів спрямовано на попередження нещасних випадків невиробничого характеру, приміром, ремонт систем освітлення території та цехів.

У депо постійно проводиться робота з поліпшення виробничого побуту. Справно працюють санітарно-побутові приміщення, у разі необхідності там вчасно проводиться ремонт. До послуг працівників – зручні та охайні кімнати приймання їжі, роздягальні з шафами тощо.

Тому і закономірною є перемога структурного підрозділу у галузевому конкурсі на краще підприємство з охорони праці у 2011-му, і, що набагато важливіше, відсутність нещасних випадків виробничого характеру.

 

Олександр АРЕФІН, технічний інспектор праці Ради профспілки на Одеській залізниці