«Зважаючи на те, що нормами чинних колективних договорів передбачено видачу молока таким категоріям працівників, до прийняття нових нормативно-правових актів з цього питання та укладення нового колективного договору ПАТ «Укрзалізниця», безоплатно видавати молоко в кількості 0,5 літра за зміну або інші рівноцінні продукти у дні фактичної зайнятості працівника у шкідливих умовах праці за результатами проведеної атестації робочих місць за умовами праці відповідно до ст. 166 КЗпП, ст. 7 Закону «Про охорону праці» та Переліку заходів та засобів з охорони праці, затвердженого постановою Кабміну від 27.06.2003 р., № 994 (зі змінами)».