Основна частина встановлених доплат і надбавок спрямована на стимулювання за розширення функціональних обов’язків і збільшення завантаженості працівників. Аналіз їх складу та інших компенсаційних виплат свідчить про те, що найсуттєвішими серед них є надбавка за вислугу років – понад 1,8 млрд грн. (середній відсоток вислуги років по «Укрзалізниці» становить 21,3 %) та доплата за шкідливі і особливо шкідливі умови праці – 195 млн грн.

Законодавством визначено норми оплати праці, які повинні виконуватись усіма підприємствами. Тож у 2016 році на доплату за роботу у святкові і неробочі дні, передбачені графіком у межах норми робочого часу, витрачено понад 72 млн грн., у святкові і неробочі дні – 38,4 млн грн., у вихідні – 47,1 млн грн., у надурочний
час – 38,9 млн грн.

Водночас, незважаючи на зменшення обсягів роботи, кількість надурочних годин протягом 2016 року у порівнянні з 2015-м зросла на 27 %. При цьому правовою інспекцією праці Ради профспілки було виявлено понад 7,6 тис. години надурочних робіт, прихованих від обліку та оплати.

На вимогу профспілки працівникам виплачено 217,8 тис. грн. – за надурочні години та 639,6 тис. грн. – за роботу у вихідні дні.

Враховуючи те, що більш ніж 60 % залізничників працюють у змінному режимі, в 2016 році на доплату за роботу у вечірній час витрачено 148 млн грн.

Щодо доплати за роботу в нічний час норма чинної Галузевої угоди у порівнянні з законодавчою покращена (передбачається доплата 40 % замість 20 % — за КЗпП і 30% — за Генеральною угодою), і на це було витрачено понад 466 млн грн.

Нормами Галузевої угоди передбачено встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника до 100 % місячної тарифної ставки (посадового окладу). Проте більшістю колдоговорів не визначено мінімальний розмір, тобто вказана доплата може становити і 10 %, і 50 %. Мінімальний розмір – 30 % місячної тарифної ставки (посадового окладу) визначено лише у колдоговорах виробничих підрозділів регіональної філії «Південно-Західна залізниця». За результатами роботи минулого року на доплату за виконання поряд зі своєю основною роботою обов’язків тимчасово відсутнього працівника витрачено 23,4 млн грн., і суми доплати свідчать про неоднозначність підходу до їх встановлення.

Аналогічна ситуація і з доплатою за суміщення професій (посад). На це витрачено 71,5 млн грн. Але суми виплат по регіональних філіях значно різняться. Одна із причин – відсутність вакантних посад, що не дає можливості встановити доплату за суміщення професій (посад) працівникам галузі. При цьому обсяги роботи не зменшуються, а навпаки – збільшуються. Тож робітники змушені меншою чисельністю виконувати більші об’єми роботи, але це не відображається на їхній заробітній платі. В порушення норм чинного законодавства керівники підприємств доручають працівникам виконувати обов’язки, не передбачені трудовим договором, без встановлення відповідних доплат, прописуючи їх у посадових (робочих) інструкціях.

Включення до функціональних обов’язків працівника додаткових обов’язків не зобов’язує працівників працювати не за своєю спеціальністю, а лише вказуює на те, що він може їх виконувати з дотриманням вимог законодавства, тобто з отриманням додаткової оплати за виконану роботу.

Доплати за інтенсивність праці та розширення зони обслуговування або збільшення обсягів роботи, незважаючи на зменшення фактичної чисельності працівників, у порівнянні з позаминулим роком скоротились на 8,3 %.

Потребує вдосконалення і Положення про встановлення надбавки за високу професійну майстерність, адже у багатьох виробничих підрозділах воно не працює.

Аналогічна ситуація спостерігається і з доплатою за присвоєння майстрам звання «Майстер І класу» та «Майстер ІІ класу». Сучасні виробничі умови ставлять під сумнів виконання умов присвоєння звання, які визначені в Положенні. Доплата незначна – всього 10 і 15 %, а вимоги занадто високі, тому майстри, які мають право на встановлення відповідної надбавки, просто відмовляються від неї.

Всебічно проаналізувавши ситуацію, президія Рада профспілки рекомендувала правлінню ПАТ, департаментам «Укрзалізниці» – оцінки та мотивації персоналу, економіки, планування та бюджетування – та керівникам регіональних філій і філій забезпечити ефективність планування витрат на оплату праці, передбачивши у фондах оплати праці витрати на встановлення доплат та надбавок згідно із чинними нормами Галузевої угоди і колективних договорів. А профспілковим комітетам усіх рівнів, у свою чергу – посилити контроль за порядком встановлення та виплати доплат, надбавок і компенсаційних виплат.

Світлана АНІСІМОВА, завідувач відділу економічної роботи,
організації праці і заробітної плати Ради профспілки

ДО  ТЕМИ

Госпрозрахункові підприємства самостійно встановлюють у колективному договорі умови та розміри оплати праці, в тому числі надбавки, доплати і компенсаційні виплати з дотриманням відповідних норм законодавства, Генеральної та Галузевої угод.

Законодавством України про працю врегульовано питання встановлення доплат за роботу у нічний та надурочний час, суміщення професій, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника тощо.

У Положенні про умови оплати праці працівників залізничного транспорту (наказ Укрзалізниці від 24.03.2011 р., № 98-Ц), яке є невід’ємною частиною чинної Галузевої угоди, обумовлено особливості встановлення галузевих доплат і надбавок.