Законодавчим актом врегульовано правові та економічні відносини, пов’язані з реалізацією Закону “Про особливості створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування” та розмежуванням функцій державного і господарського управління галуззю, які сьогодні виконуються Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Зокрема, уточнено суб’єкти господарювання залізничного транспорту загального користування, які взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з організації залізничного сполучення.

Згідно із Законом, “залізниця – це відокремлений підрозділ публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, утвореного відповідно до Закону “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”, який здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні залізничної мережі”.

Документом також визначено, що “управління об’єктами державної власності, здійснення державного контролю, регулювання та нагляду за діяльністю залізничного транспорту загального користування здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”.

Законом встановлено, що “економічні взаємовідносини між АТ “Укрзалізниця”, його залежними господарськими товариствами, порядок взаємодії між ними, включаючи розподіл доходів (прибутку) від перевезень, розрахунки за послуги, інші розрахунки, пов’язані з централізованим постачанням товарно-матеріальних цінностей, незбереженням вантажу, пошкодженням об’єктів залізничного транспорту загального користування, ремонтом рухомого складу, виготовленням запасних частин, а також закріплення транспортних засобів та їх безоплатна передача між зазначеними суб’єктами без зміни форми власності, проводяться з урахуванням єдиної технології роботи в порядку, що визначається АТ “Укрзалізниця”.

Документом також встановлено, що “Плани діяльності і перспективні плани розвитку АТ “Укрзалізниця” затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту”.

Закон набирає чинності з дня державної реєстрації публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, утвореного відповідно до Закону “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”.

За матеріалами офіційного сайта Верховної Ради України, 23 лютого 2012 р.