lystFPTU_1.jpg    

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
СТОСОВНО ВПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКОВИХ, НЕОБГРУНТОВАНИХ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

 

Прем’єр-міністру України
Азарову М.Я.

Віце-прем’єр-міністру
інфраструктури України

Колеснікову Б.В.

Міністерство охорони здоров’я
України

 

Шановний Миколо Яновичу!
Шановний Борисе Вікторовичу!


Від імені Федерації професійних спілок транспорту України та всіх Всеукраїнських профспілок транспорту України засвідчуємо Вам свою повагу та звертаємося до Вас з наступним.


Федерація професійних спілок транспорту України (далі – ФПТУ) є галузевим профоб’єднанням, яке успішно працює в Україні починаючи з           2003 року. Вона об’єднує найчисленніші всеукраїнські профспілки  авіаційного, залізничного, морського та автомобільного транспорту України і представляє інтереси  біля 800 тис. членів профспілок. Для вирішення вкрай важливих соціально-економічних питань у транспортній галузі України  Федерація залучає всі інші профспілки галузі, що не входять до її складу.

 

Приводом для звернення профспілок є впровадження Міністерством охорони здоров’я України для працівників транспорту додаткових, дублюючих та необґрунтованих норм щодо психофізіологічної експертизи. Важливість проблеми в тому, що вона стосується всіх транспортників України.


Для цього зазначене міністерство розробило проект Постанови Кабінету Міністрів України «Питання організації проведення психофізіологічної експертизи працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору» (лист МОЗ України від 30.03.2011р. № 05.01-11-254).


ФПТУ та Всеукраїнські транспортні профспілки ретельно проаналізували проект постанови і  категорично не підтримують його з наступних причин.


На сьогоднішній день під час прийому на навчання до транспортних навчальних закладів України курсанти (студенти) проходять професійний добір згідно зі спільним Наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України з нагляду за охороною праці  «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі» від 23.09.1994р. № 263/121. Аналогічні вимоги застосовуються і до робітників під час прийому їх на роботу на транспортних підприємствах.


Окремо потрібно зазначити, що авіаційний персонал проходить щорічну медичну сертифікацію згідно з міжнародними вимогами, що не допускають встановлення додаткових обстежень та обмежень.


Також, згідно з постановою Кабінету Міністрів України  від 27.09.2000р.№ 1465,  працівники транспорту обов’язково  проходять обстеження лікарями – психіатрами та наркологами для отримання відповідних сертифікатів (авіатори, моряки – щорічно, залізничники та автомобілісти – раз на два роки).


Відповідно до Наказу МОЗУ вiд 28.10.2002р.  № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» у закладах охорони здоров’я передбачено посаду «лікаря-психофізіолога» з метою проведення обстеження осіб, що потребують професійного добору за психофізіологічними показниками згідно зі спільним Наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.1994 р. № 263/121. Отже, сьогодні порядок проведення професійного добору у лікарів-психофізіологів за місцем розташування підприємства вже визначено діючими нормативно-правовими актами.


Таким чином державою забезпечено повноцінне виконання норм Закону України «Про охорону праці». А подібні експертизи, на наш погляд, – це знущання над працівниками транспорту шляхом вибивання нескінчених дублюючих довідок та сертифікатів.


При цьому проект зазначеної Постанови КМУ не передбачає скасування діючих норм, у тому числі і міжнародних, тому впроваджувати додаткові та дублюючі норми категорично недоцільно.


Важливо також відзначити, що проект цієї постанови не має на меті поліпшити якість проведення професійного добору,  підвищити рівень безпеки на виробництві та вирішити проблеми «людського фактору». Він є лише підставою для використання додаткових необґрунтованих бюджетних коштів, а згодом  коштів роботодавців та працівників.


Тому зауваження і пропозиції Мінінфраструктури (лист від 04.05.2011р. № 3647/18/10-11) стосовно лише вдосконалення (а не відхилення) згаданого проекту постанови, що були надані МОЗ України, на нашу думку, є недоречними.

 

Є очевидним той факт, і профспілки в цьому переконані,  що введення подібних норм, безумовно, призведуть до необґрунтованих, а значить – незаконних звільнень транспортників та посилення соціальної напруги на підприємствах транспорту України. Вже сьогодні мають місце  скраві приклади в авіаційній галузі, де, коли це комусь потрібно, з фізично здорових та досвідчених пілотів безпідставно та незаконно роблять висновки щодо їх психічної  неврівноваженості.


З урахуванням викладеного Федерація профспілок транспортників України та Всеукраїнські профспілки транспортної галузі просять Вашого особистого втручання у ситуацію з метою недопущення прийняття  проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання організації проведення психофізіологічної експертизи працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору».

 

  lystFPTU_2.jpg