«На виконання зауважень, викладених у постанові Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України “Про стан охорони праці в структурних підрозділах господарства електрифікації та електропостачання” інформацію з питань, що викладені у Постанові, доведено супровідним листом від 13.04.2012 р., № ЦЕ-7/214 до служб електропостачання залізниць і поставлено завдання щодо поліпшення стану охорони праці та усунення порушень трудового законодавства.


27 січня 2012 року на виконання п.п. 1.3, 1.4, 1.17 наказу Укрзалізниці від 24.05.2001 р., № 296-Ц в Головному управлінні електрифікації та електропостачання проведено розгляд стану виробничого травматизму і виконання річного плану заходів з охорони праці в господарстві, а також розгляд стану травматизму невиробничого характеру і виконання заходів його попередження, які оформлені протокольними рішеннями. На виконання протокольних рішень підготовлено та розіслано листом від 16.02.2012 р., № ЦЕ-7/91 на всі підпорядковані підрозділи “Аналіз стану охорони праці та виробничого травматизму в господарстві електрифікації та електропостачання у 2011 році”. Також Головним управлінням розроблено “Заходи щодо попередження травматизму невиробничого характеру по господарству ЦЕ на 2012 рік”, які направлені в служби електропостачання листом від 22.03.2012 р., № ЦЕ-7/149.


19 березня 2012 року Головним управлінням проведено нараду головних інженерів господарства електропостачання залізниць, на якій підводились підсумки роботи господарства електропостачання залізниць України у 2011 році. На нараді розглянуто стан охорони праці, виробничий травматизм та випадки травматизму, які не пов’язані з виробництвом. Супровідним листом від 26.03.2012 р., № ЦЕ-7/159 в служби електропостачання залізниць було направлено протокол наради з додатковими заходами щодо поліпшення стану охорони праці та виробничого середовища, навчання персоналу, забезпечення підрозділів засобами електрозахисту, спецодягом, інструментом та іншими пристосуваннями для безпечного проведення робіт в електроустановках та на контактній мережі. Зокрема, прийнято рішення щодо: впровадження у господарстві автоматизованих робочих місць з вивчення персоналом правил вимог нормативних актів з охорони праці, технічної експлуатації електроустановок та спеціальної техніки, технології проведення робіт та випробувань, а також підготовки оперативного, оперативно-виробничого персоналу до складання відповідних іспитів за допомогою автоматизованих екзаменаторів; впровадження у господарствах автоматизованих робочих місць (тренажерів) з підготовки оперативного персоналу з питань правильності та послідовності ведення оперативних перемикань, запобігання технологічних порушень, дій при виникненні в електричних мережах аварійних режимів та їх ліквідації, інших нештатних ситуацій; забезпечення комплектації РУ-3,3 кВ тягових підстанцій залізниць покажчиками напруги 3,3 кВ.


16 травня 2012 року Головним управлінням було проведено нараду головних інженерів господарства електропостачання залізниць з питань організації роботи з охорони праці, на якій відповідно до порядку денного обговорювалось питання про хід виконання зауважень перевірок структурних підрозділів господарства електропостачання представниками Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України. Відповідно до постановчої частини протокольного рішення наголошено на виконанні запланованих заходів та недопущенні подібних зауважень в підпорядкованих підрозділах господарства електропостачання. З метою профілактики виробничого травматизму та недопущення його росту, у зв’язку з виходом нових правил “Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць”, Головним управлінням було підготовлено і розіслало відповідні розпорядження з роз’ясненнями щодо відміни та продовження дії технічних вказівок з питань охорони праці.


Витрати коштів на виконання Комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій по господарству Главку за три місяці 2012 року склали 4475,9 тис. грн. (при встановленому завданні 2416,9 тис. грн.), що становить 0,56 % витрат основної діяльності, що відповідає нормативним вимогам.


В 2011 році фінансування заходів з охорони праці по господарству електропостачання Львівської залізниці склало 0,42 % суми реалізованої продукції. Слід зазначити, що згідно зі ст. 19 Закону України „Про охорону праці” „для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції”. Служба електропостачання входить до складу ДТГО „Львівська залізниця” як відокремлений підрозділ. Витрати коштів на охорону праці ДТГО „Львівська залізниця” як підприємства у 2011 році складає 0,52 % суми реалізованої продукції. Разом з тим, “Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій в господарстві електропостачання на 2011 рік” по службі електропостачання Львівської залізниці в 2011 році виконано на суму 2850,6 тис. грн. при плані 1672,1 тис. грн.


У Луганській дистанції електропостачання в 2011 році на виконання “Комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій” було заплановано 459,8 тис. грн., витрачено – 428,31 тис. грн. Комплексні заходи не виконано в частині поліпшення стану санітарно-побутових приміщень і підвищення якості побутового обслуговування працівників на виробництві (придбання нових гардеробних). Керівництвом дистанції направлено лист від 28.12.2011 р., № 3341 в службу електропостачання Донецької залізниці про перенесення термінів виконання заходів на 2012 рік та надано заявку від 28.12.2011 р., № 3342 в ДЕММ Красний Лиман на виготовлення 40 гардеробних.


Комплексними заходами з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій по дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол на 2011 рік було заплановано 346,9 тис. грн. Виконання становить 334,126 тис. грн., або 96 %, що становить 1,4 % суми реалізованої продукції. Не виконано п. 1.2.4 Комплексних заходів щодо придбання знімних вишок на суму 104 тис. грн. З метою виправлення ситуації у 2012 році заплановано придбання 30 ремкомплектів для знімних ізолюючих вишок.


У структурних підрозділах служб електропостачання проведено таку роботу із забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями:


•    По службі електропостачання Донецької залізниці на заходи щодо поліпшення стану санітарно-побутових приміщень на 2012 рік заплановано проведення ремонту та реконструкції – 14 душових сіток, 50 гардеробних місць, 4 приміщення для сушіння спецодягу, 8 умивальних кранів, 8 туалетів та інше на суму 320,1 тис. грн.


•    По службі електропостачання Південної залізниці розроблено та затверджено 27.04.2012 р. начальником служби електропостачання «Програму поліпшення стану санітарно-побутових приміщень і підвищення якості побутового обслуговування працівників господарства електропостачання».
Для забезпечення санітарно-побутових умов працівників новоствореної тягової підстанції та району контактної мережі по станції Кобеляки Кременчуцької дистанції електропостачання на території пересувної тягової підстанції Кобеляки в літній період збудовано приміщення душової, придбано та встановлено умивальник; для району контактної мережі створено тимчасове санітарно-побутове приміщення для перевдягання на базі вагона, придбано та встановлено умивальник.
Для вирішення питання про забезпечення району контактної мережі по станції Кобеляки виробничими та санітарно-побутовими приміщеннями до Плану освоєння капітальних інвестицій на 2013 рік заплановано 12 млн грн. на їх будівництво.


•    По службі електропостачання Придніпровської залізниці відповідно до наказу Генерального директора Укрзалізниці від 24.02.2011 р., № 059-Ц затверджено «План заходів ремонту та будівництва санітарно-побутових приміщень господарства електропостачання Придніпровської залізниці», в рамках якого: виконано роботи з ремонту санітарно-побутових приміщень Нікопольської та Верхівцевської дистанцій електропостачання. По Верхівцевській дистанції електропостачання виконано ремонт санітарно-побутових приміщень ЕЧС-9 Дніпропетровськ – закінчено укладку плитки в душовій, постелено лінолеум, змонтовано підвісну стелю, пофарбовано стіни. Освоєно 128,75 тис. грн.
В ЕЧС-7 Верхівцеве планується виконати до 1.07.2012 року ремонт підлоги в чоловічій роздягальні і покрити її лінолеумом. В проекті плану капітальних інвестицій на 2013 рік буде закладено кошти на придбання шаф для спецодягу та спецвзуття, що буде відображено в комплексних заходах на 2013 рік.
У господарствах електропостачання залізниць проаналізовано звітність про стан умов праці за формою 1-ПВ (умови праці). Надання пільг та компенсацій працівникам господарства електропостачання проводиться за результатами атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного законодавства.


За інформацією служби електропостачання, проведено розрахунки з працівниками Основ’янської дистанції електропостачання Південної залізниці:


– водіям автомобілів, яким не надавалась додаткова відпустка за особливий характер праці (4 або 7 календарних днів, в залежності від вантажності автомобіля) протягом 2009 р., 2010 р., 2011 р. відповідно до додатка № 6 до колективного договору наказом від 26 березня № 170 у березні 2012 року нараховано та перераховано на платіжну картку «Експресбанку» грошову компенсацію за фактично відпрацьований час заборгованості по відпустках:


– Кугатенку Леоніду Павловичу, водію автотранспортного засобу ремонтно-механічних майстерень за роботу на автотранспортному засобі ГАЗ 52-04 вантажністю 2,5 т. в сумі 240,84 грн. ;
– Склярову Юрію Григоровичу, машиністу бурильно-кранової самохідної машини Балаклійського району контактної мережі за роботу на автотранспортному засобі ГАЗ 66-02 вантажністю 2,5 т за період 2008–2009 р., 2009–2010 р., 2010–2011 р. в сумі 308,37 грн.;
– Клавдієнку Юрію Вадимовичу, водію автотранспортного засобу ГАЗ 3309 ремонтно-механічних майстерень вантажністю 4,5 т за період 2009–2010 р. в кількості 7 к.д., за період 2012–2011 р. в кількості 7 к.д. в сумі 1290,24 грн.;
– Поляшову Олегу Миколайовичу, водію автотранспортного засобу ГАЗ-66-02 вантажністю 2,5 т, за період 2009–2010 р. в кількості 4 к.д., за період 2012-2011 р. в кількості 4 к.д. – в сумі 696,88 грн.;
– Гончаренку Володимиру Олександровичу, водію автотранспортного засобу ГАЗ 52-04 вантажністю 2,5 т, за період 2009–2010 р. в кількості 4 к.д., за період 2012–2011 р. в кількості 4 к.д. – в сумі 808,56 грн.;
– Горбунову Володимиру Володимировичу, водію автотранспортного засобу ГАЗ 52-04 вантажністю 2,5 т, за період 2009–2010 р. в кількості 4 к.д., за період 2012–2011 р. в кількості 4 к.д. – в сумі 604,24 грн.;
– Семенею Олександру Миколайовичу, водію автотранспортного засобу КРАЗ-260 вантажністю 9,2 т, за період 2009–2010 р. в кількості 7 к.д., за період 2012–2011 р. в кількості 7 к.д. – в сумі 1459,22 грн.;
– Секетіну Пилипу Трохимовичу, водію автотранспортного засобу ГА366-02 вантажністю 2,5 т, за період 2009–2010 р. в кількості 4 к.д., за період 2012–2011 р. в кількості 4 к.д. – в сумі 779,60 грн.
– машиністу автомобільного крана, якому встановлено два календарних дні додаткової відпустки за роботу з важкими та шкідливими умовами праці, (у 2011 р. отримав тільки один день) наказом від 26 березня № 170 нарахована та перерахована на платіжну картку «Експресбанка» грошова компенсація за фактично відпрацьований час періоду заборгованості по таких відпустках;
– Кофанову Павлу Григоровичу, машиністу автомобільного крана ремонтно-механічних майстерень вантажністю 17,5 т за період 2010–2011р. в кількості 1 к.д. – в сумі 110,08 грн.


За результатами атестації робочих місць за умовами праці в дистанції електропостачання ім. Т.Шевченка Одеської залізниці в картках умов праці столяра визначено компенсацію в розмірі 4 %, машиністів спеціального рухомого складу – компенсацію в розмірі 8 %. У відповідності до п. 3.8.1 колективного договору на 2011–2015 р. (другий абзац), працівникам, які не увійшли до списку визначеного постановою Кабміну від 17.11.1997 р., № 1290 “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці” надається компенсація за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, що і визначено в картках умов праці.


У 2011 році працівники дистанції електропостачання ім. Т.Шевченка отримували компенсації за важкі та шкідливі умови праці грошима, а не молоком або рівноцінними харчовими продуктами в зв’язку з тим, що були відсутні підприємства, з якими можна було заключити договір на придбання продуктів. У 2012 році підписано договір від 1.02.2012 р., № 1 з ПП “Запорожець” на придбання молока для 16 працівників дистанції.


По дистанції електропостачання Херсон Одеської залізниці проведено розрахунки з працівниками, які виконували зварювальні роботи за сумісництвом, у розмірі 445,6 грн.


По Верхівцевській дистанції електропостачання Придніпровської залізниці додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці отримують вісім працівників: два електрогазозварника; один слюсар з ремонту автомобілів та п’ять електромонтерів з ремонту та монтажу кабельних ліній, за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці отримують молоко два газозварника згідно з атестацією робочого місця за умовами праці.


В.Ф. Максимчук, начальник Головного управління електрифікації та електропостачання Укрзалізниці»