1. Скасувати рішення про перерахування до Державного бюджету 30 % чистого прибутку залізниць, а зазначені кошти спрямувати на модернізацію та оновлення залізничного рухомого складу.
Для врегулювання питання стосовно непоширення на підприємства залізничного транспорту порядку відрахувань 30 % чистого прибутку, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р., № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», а направлення частини чистого прибутку на модернізацію та оновлення залізничного рухомого складу, за пропозиціями Укрзалізниці Мінінфраструктури опрацьовується внесення змін до ст. 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності». Разом з тим в проекті нормативного документа враховується позиція Міністерства доходів і зборів про те, що повний перерозподіл зазначених коштів без визначення компенсаторів таких втрат призведе до значних втрат надходжень до бюджету.

2. Внести зміни до Державного бюджету України на 2013 рік стосовно виділення коштів залізницям на придбання рухомого складу та модернізацію магістральних залізничних ліній відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт».
Проектом зведеного фінансового плану залізниць України на 2013 рік передбачалося виділення коштів з державного та місцевого бюджетів на оновлення рухомого складу відповідно до ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» у сумі 8,2 млрд грн. Але оскільки Державним бюджетом України на 2013 рік видатки на розвиток залізничного транспорту не передбачені, проект фінансового плану скориговано в частині виключення бюджетних коштів як джерела фінансування.
Мінінфраструктури планує виступити з клопотанням перед причетними міністерствами під час перегляду Державного бюджету України на 2013 рік щодо виділення бюджетних коштів на придбання рухомого складу та модернізацію магістральних залізничних ліній.

3. Затвердити порядок індексації тарифів на залізничні перевезення з урахуванням зростання цін на продукцію матеріально-технічного призначення, тарифів на паливно-мастильні матеріали та енергоносії.
Відповідно до пункту 164.2 проекту Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Міністерством опрацьовується Порядок перегляду вантажних тарифів, що дозволить залізничній галузі забезпечувати своєчасне коригування рівня тарифів, проводити гнучку тарифну політику та забезпечувати конкурентоспроможність залізниць на ринку транспортних послуг.

4. Прийняти рішення та затвердити механізм відшкодування залізницям з Державного бюджету України збитків від перевезення залізничним транспортом пільгових категорій пасажирів, у тому числі у приміському сполученні.
Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів на пасажирські перевезення 26 категорій громадян, визначених законодавством, відповідно до ст. 9 Закону України «Про залізничний транспорт» відшкодовуються залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом прийнято рішення щодо введення відповідних пільг.
Механізм обліку недоотриманих доходних надходжень та відшкодування (компенсації) залізницям України втрат, пов’язаних із наданням пільг окремим категоріям громадян на залізничному транспорті, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р., № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», яка виконується не в повному обсязі. Проблемою є недостатність коштів, виділених із державного бюджету до відповідних бюджетів на погашення заборгованості перед залізницями за надані послуги з перевезення.
Постановами Кабінету Міністрів України від 4.03.2002 р., № 256 та від 29.01.2003 р., №117 визначено механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, а також порядок розрахунків з підприємствами та організаціями, що надають послуги з проїзду. Відповідно до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р., № 117, компенсаційні виплати залізниці за надані пільги з оплати проїзду в пасажирських поїздах здійснюються після звіряння персоніфікованих звітів залізниці з даними реєстру.
Разом з тим відповідно до пункту 44 проекту Указу Президента України «Про національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачається розроблення та прийняття Порядку надання пільг окремим категоріям громадян на адресних засадах, що вирішить питання відшкодування збитків залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів на пасажирські перевезення.

5. Погасити заборгованість залізницям України за безоплатне перевезення вугілля у 2009–2010 р. р. для ДП «Вугілля України», яке приймалось за рішенням Уряду.
Дебіторська заборгованість ДП «Вугілля України» перед підприємствами залізничного транспорту виникла під час перевезення енергетичного вугілля на адресу енергогенеруючих компаній за період з 2009 до 2010 року. На сьогодні вона становить 320,7 млн грн.
Господарським судом міста Києва ухвалено стягнути з ДП «Вугілля України» заборгованість, згодом виконавче провадження неодноразово розстрочувалося. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.07.2012 р. загальна сума боргу була розстрочена на п’ять років – із серпня 2012 року по липень 2017 року включно згідно з графіком щомісячної оплати. Незважаючи на те, що розміри щомісячних платежів визначалися безпосередньо ДП «Вугілля України», зазначеним підприємством у повному обсязі не виконано жодного рішення суду стосовно графіків погашення існуючої заборгованості.
Мінінфраструктури спільно з Міненерговугілля планує провести спільну нараду та обговорити шляхи виходу із ситуації, що склалася.

6. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р., № 764 щодо переліку категорій працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору, і внести до Верховної Ради України законопроект про скасування ч. 3 ст.15 Закону України «Про залізничний транспорт».
Контрактна форма трудового договору для працівників залізничного транспорту згідно з переліком категорій та посад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р., № 764, впроваджена з прийняттям Закону України «Про залізничний транспорт» та обумовлена, перш за все, прагненням посилити рівень дисципліни та відповідальності працівників, які безпосередньо обслуговують пасажирів, а відтак підвищити якість такого обслуговування та престиж галузі.
Укладання контрактів з працівниками не суперечить ст. 43 Конституції України, умови цих трудових договорів не погіршують їх становище порівняно із законодавством про працю, оскільки відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.
В ході соціального діалогу між керівництвом Укрзалізниці та профспілкою було досягнуто домовленостей щодо проведення роботи по удосконаленню практики застосування контрактної форми трудового договору. На сьогодні вже розроблена та направлена для використання залізницями рекомендована форма контракту, яка не суперечить чинному законодавству та не погіршує становище працівників.

7. Забезпечити у фінансових планах залізниць на 2013 рік:
 –  виділення коштів на
• зростання заробітної плати працівників на 25 %;
• сплату внесків до Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль» у розмірі 3 % заробітної плати працівника;
• забезпечення виконання у повному обсязі зобов’язань роботодавців за Галузевою угодою та колективними договорами;
–  підвищення тарифів на вантажні перевезення;
– залишити без змін порядок фінансування медичних закладів, які не увійдуть до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» з визначенням головним розпорядником бюджетних коштів Мінінфраструктури України.
Відповідно до норм Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників у проекті зведеного фінансового плану залізниць України на 2013 рік передбачено:
з урахуванням збалансованості доходної та витратної частин фінансового плану поквартальне підвищення годинних тарифних ставок та посадових окладів (з 1.04.2013 р., з 1.07.2013 р. та з 1.10.2013 р.) щоразу на 5 %, що в цілому за рік становитиме 15,8 %;
кошти на сплату внесків до професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль» в сумі 18 млн грн.;
витрати на реалізацію та збереження ряду пільг та соціальних гарантій для працівників та пенсіонерів залізничного транспорту на загальну суму 945,2 млн грн., що більше плану 2012 року на 10 %.
Що стосується підвищення тарифів на вантажні перевезення, то на підставі Сценарних умов функціонування економіки на 2012–2015 роки, наданих листом Мінекономрозвитку від 9.04.2012 р., № 3023-04/13415-06, проектом фінансового залізниць України на 2013 рік, який знаходиться на розгляді в Мінекономрозвитку та Мінфіні, передбачено підвищення тарифів у межах України з 1.03.2012 на 1,9 % щомісячно. У середньому за рік підвищення тарифів на вантажні перевезення в межах України становитиме 9,2 %.
Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» передбачено внесення до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» 11 медичних закладів, якими буде забезпечуватися проведення періодичних медичних оглядів, різних видів медичної допомоги та медичної реабілітації працівників залізничного транспорту.
Решта медичних закладів, які не увійдуть до АТ «Укрзалізниця», залишаться у сфері управління Мінінфраструктури. Питання підпорядкування та порядку фінансування таких медичних закладів буде вирішуватися після утворення акціонерного товариства.

8. Затверджувати фінансові плани залізниць у терміни, що передбачені Господарським кодексом України.
Відповідно до ст.75 Господарського кодексу України фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому.
Разом з тим формування зведеного фінансового плану залізниць України здійснюється відповідно до вимог наказу Мінекономіки від 21.06.2005 р., № 173 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 % акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств» зі змінами та доповненнями і подається на розгляд до причетних міністерств у встановлені терміни. Форма фінансового плану містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових показників поточного року та запланованих на наступний рік відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, прогноз яких схвалюється постановою Кабінету Міністрів України після визначених термінів подачі фінплану.

Заступник Міністра інфраструктури України  В.В. Корнієнко