З метою забезпечення дотримання режиму праці та відпочинку і відповідно до чинного законодавства Укрзалізницею встановлено контроль за доцільністю застосування надурочної роботи, щомісяця аналізуються причини виникнення надурочних робіт та стан компенсації за них. Вимоги щодо забезпечення обліку робочого часу та його оплати доведено до керівництва залізниць та структурних підрозділів, на них покладено відповідальність за достовірний облік робочого часу й ефективність використання фонду оплати праці.
Триває робота над новою редакцією проекту наказу «Особливості регулювання робочого часу…», із подальшим узгодженням із профспілками, що діють у галузі. Цим проектом передбачено включення часу проходу (із розрахунку 12 хв на 1 км) та фактичного проїзду від місця збору до місця роботи і назад до робочого часу; організація вахтового методу роботи працівників колійних машинних станцій і дистанцій колії, які розташовані в промислових центрах, де неможливо доукомплектувати штати монтерами колії. Крім того, відзначено, що час проїзду працівників колійних машинних станцій, центрів механізації колійних робіт, рейкозварювальних поїздів, дистанцій колії від постійного місця збору, встановленого правилами внутрішнього розпорядку, до місця здійснення роботи і назад, обліковується окремо й оплачується з розрахунку тарифної ставки або посадового окладу. Додатково вказано, що зараз під час виконання колійними машинними станціями робіт у «довготривалі вікна» може застосовуватися Положення про порядок і розміри виплати надбавки працівникам з пересувним характером робіт, затверджене наказом Укрзалізниці від 19.08.1997 р., № 206-Ц, згідно з яким оплачуються дні знаходження в дорозі від місця збору до місця виконання робіт і назад та виплачується надбавка за пересувний характер роботи в розмірі добових, установлених при відрядженнях в Україні.
Планом залізниць передбачається окрема стаття витрат на оплату рахунків зі снігоборотьби, фактичні витрати виплачуються додатково і не впливають на встановлений фонд оплати праці околотка. Чинне положення про оплату праці працівників, зайнятих на снігоборотьбі, застаріло і буде переглянуто у 2010 році після досконалого вивчення обліку витрачених коштів.
Протягом 2009-го на виконання програми приведення стану санітарно-побутових приміщень, пунктів обігріву у відповідність до чинних нормативних актів витрачено коштів у сумі 34,4 млн грн., побудовано та відремонтовано 132 санітарно-побутових приміщення та пункти обігріву працівників, у яких створено належні санітарно-побутові умови, облаштовано душові кімнати та приміщення для сушіння спецодягу. Проектом плану ремонту основних засобів у колійному господарстві на 2010 рік Укрзалізницею заплановано на ці цілі близько 30 млн грн.