У розгляді питання взяв участь головний інженер Головного управління електрифікації та електропостачання Укрзалізниці І.Лагута.

Протягом року у господарстві, без сумніву, велася певна робота і досягнуто деяких позитивних результатів, однак учасники засідання зосередилися, перш за все, на гострих проблемах, які потребують негайного вирішення. Адже за статистикою – люди, і вони потребують до себе поваги та всебічної турботи. Але поки що…

…де густо, а де й пусто

У 2011 році в цілому по господарству на заходи з охорони праці витрачено 24 млн грн. при плані 14,6 млн грн., що становить 0,73 % суми реалізованої продукції.

Водночас службою електропостачання Львівської залізниці в порушення ст. 19 Закону України «Про охорону праці» не виконано в повному обсязі в 2011 році фінансування заходів з охорони праці і становить 0,42 % суми реалізованої продукції (за законом – 0,5 %). В дистанціях Луганськ Донецької залізниці та Нижньодніпровськ-Вузол Придніпровської обсяги фінансування комплексних заходів з охорони праці також недостатні…

У структурних підрозділах служб електропостачання залізниць, на жаль, на недостатньому рівні проводиться робота щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, приведення робочих місць у відповідність до санітарно-гігієнічних норм.

Приміром, забезпеченість працівників санітарно-побутовими приміщеннями станом на початок 2012 року становить: місцями в гардеробних – 97 %; місцями в душових – 83 %, кранами в умивальних – 89 %. Взагалі не забезпечені кімнатами особистої гігієни жінок структурні підрозділи Південно-Західної, Південної, Одеської залізниць, а на Донецькій залізниці їх недостатньо, хоча за чисельністю працюючих жінок вони необхідні.

Проведені перевірки свідчать, що санітарно-побутові приміщення в дистанціях Верхівцеве Придніпровської залізниці, Київ і Дарниця Південно-Західної знаходяться в незадовільному стані і потребують капітального ремонту. Шафи для роздягання не відповідають санітарним нормам і потребують заміни. У Верхівцевській дистанції не працюють душові, оскільки на вузлі відсутнє водопостачання, і це питання не вирішується керівництвом Придніпровської залізниці протягом багатьох років.

Відсутнє водопідведення в побутові приміщення тягової підстанції Желанна дистанції Красноармійськ Донецької залізниці, не відповідає вимогам санітарних норм кімната приймання їжі механічного цеху.

Невідшкодована шкода

У господарстві електрифікації та електропостачання Укрзалізниці із 14 тис. працюючих 10 тис. (71,4 %), у т. ч. 764 жінки, зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам за результатами атестації робочих місць за умовами праці. З них лише 1200 працівникам було встановлено додаткові відпустки згідно зі Списком (додаток 1), 730 встановлено додаткові відпустки, передбачені колдоговорами, 9,8 тис. працівників надавались доплати за умови праці та 468 працівникам – за роботу зі шкідливими умовами праці видавалось молоко або інші рівноцінні харчові продукти.

За результатами атестації робочих місць в дистанціях електропостачання Красноармійськ, Волноваха Донецької магістралі, Дарниця, Київ – Південно-Західної, ім. Т. Шевченка, Херсон – Одеської залізниць, починаючи з 2010 року, працівники не ознайомлюються з картами умов праці у встановленому порядку, під час укладання трудового договору їх не інформують під розписку про умови праці та наявність на їхніх робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

Працівникам окремих дистанцій електропостачання залізниць безпідставно не надаються пільги та компенсації за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці.

Такі випадки виявлено, зокрема, в дистанціях ім. Т.Шевченка Одеської залізниці, Основа – Південної, Верхівцеве – Придніпровської, де низці працівників не надаються додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, за особливий характер праці, вони не забезпечуються молоком або рівноцінними харчовими продуктами.

У Херсонській дистанції Одеської залізниці не проводяться доплати слюсарям з ремонту автомобілів, електромонтерам, електромеханікам, які фактично протягом 2011 року виконували роботи електрозварювальників за суміщенням.

Небезпека зростає через недбалість?

У 2011 році у підрозділах господарства було допущено дев’ять нещасних випадків (проти шести у 2010-му), при яких травмовано 14 працівників, у тому числі чотирьох – зі смертельними та двох – з інвалідними наслідками (у 2010-му, відповідно, по одному випадку).

Аналіз нещасних випадків свідчить, що основними їх причинами стали відсутність нагляду за працюючими з боку керівників робіт та посадових осіб, недоліки оперативно-диспетчерського управління, проведення робіт без належного оформлення у відповідності до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, порушення виробничої дисципліни, технології робіт, правил дорожнього руху.

Крім цього, в минулому році в господарствах електропостачання залізниць сталося три випадки раптової смерті працівників на робочому місці, не пов’язані з виробництвом.

І знов про спецодяг та спецвзуття, і знов – незадовільно…

У 2011 році забезпеченість працівників дистанцій спецодягом, спецвзуттям вкрай незадовільна і становила: костюмами «Гудок», «Зима», «Енергетик» на Придніпровській залізниці – 22,3 %, Південно-Західній – 77,4 %, Одеській – 87,3 %; чоботами утепленими на Придніпровській – 77,5 %, Південно-Західній – 92,7 %, Донецькій – 81,5 %; костюмами бавовняними на Південно-Західній – 88,2 %, Донецькій – 92,3 %; рукавицями комбінованими на Придніпровській залізниці – 74,5 %, Донецькій – 97 %. Несвоєчасно і в недостатній кількості працівники дистанцій електропостачання Придніпровської, Південної, Південно-Західної, Одеської залізниць забезпечувались миючими засобами (милом).

В колективних договорах дистанцій відсутні переліки професій і посад працівників, яким безоплатно понад установлені норми видається спецодяг, спецвзуття, мило, та на роботах зі шкідливими умовами праці – молоко або рівноцінні харчові продукти.

У багатьох дистанціях електропостачання допускаються порушення в частині утримання обладнання, захисних засобів, неякісне проведення інструктажів з охорони праці, в оформленні нарядної системи організації робіт в електроустановках.


Підсумок вийшов невтішний. На жаль. Тому Головному управлінню електрифікації та електропостачання Укрзалізниці треба докласти максимум зусиль, щоб в подальшому зникла заперечна частка «НЕ», тобто якнайшвидше потрібно приділити належну увагу створенню здорових та безпечних умов праці, профілактиці виробничого травматизму та обов’язковому наданню працівникам пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці за результатами атестації робочих місць.

Володимир ДОРОШЕНКО, головний технічний інспектор праці Ради профспілки

ДО ТЕМИ  (з постанови президії 27 березня п. р.)

Президія Ради профспілки визнала недостатньою роботу керівництва Головного управління електрифікації та електропостачання Укрзалізниці, служб залізниць із профілактики виробничого травматизму, створення безпечних і нешкідливих умов праці, надання працівникам пільг і компенсацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці та запропонувала керівництву Главка, начальникам залізниць:

– проаналізувати причини нещасних випадків та випадків раптової смерті працівників на виробництві та розробити заходи щодо усунення причин їх виникнення;

– забезпечити в повному обсязі відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці» фінансування комплексних заходів з охорони праці згідно з колдоговорами на 2012 рік;

– провести розрахунки з працівниками, яким в порушення чинного законодавства не встановлено і не надано додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно з атестацією робочих місць;

– нарахувати і виплатити доплату за роботу у важких і шкідливих умовах праці згідно з результатами атестації робочих місць працівникам Херсонської дистанції електропостачання Одеської залізниці й поінформувати Раду профспілки про проведені розрахунки з працівниками до 1.06.2012 року;

l- розробити та затвердити на 2012 рік програми поліпшення стану санітарно-побутових приміщень і підвищення якості побутового обслуговування працівників на виробництві відповідно до вимог нормативних актів;

начальнику Придніпровської залізниці – розглянути питання щодо забезпечення санітарно-побутових приміщень працівників Верхівцевського залізничного вузла водою з визначенням обсягів робіт та джерел фінансування.

Головному управлінню охорони та організації праці Укрзалізниці — зобов’язати служби охорони праці залізниць посилити відомчий контроль за виконанням заходів, передбачених програмами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективними договорами, та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків, своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

Дорожнім, територіальним комітетам, профкомам первинок:

– встановити постійний контроль за створенням нових санітарно-побутових приміщень та приведенням існуючих до затверджених нормативів, своєчасним забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та наданням працівникам у повному обсязі пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці;

– разом з роботодавцями переглянути і доповнити колдоговори переліком професій і посад працівників, на робочих місцях яких за результатами атестації встановлено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством, а також робочих місць, на яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства.