Незважаючи на те, що посадові оклади стрільцям, які супроводжують вантажі в поїздах, за час такого супроводження підвищуються на 20 % та за супровід нафтопродуктів – ще на 10 %, заробітна плата роз’їзних стрільців менша на 8–12 % від зарплати стрільців у парках, а тому потребує детального вивчення й усунення цієї невідповідності при розробці нових умов оплати праці після створення ПАТ «Українська залізниця».

Проте надбавка за роз’їзний характер роботи працівникам не виплачується, крім Одеської залізниці, де вона відрегульована колдоговором.
Профспілка неодноразово ставила це питання перед керівництвом Укрзалізниці, щоб усунути невідповідність пункту 10 наказу Укрзалізниці від 10.06.2002 р., № 285-Ц та постанові Кабміну від 31.03.1999 р., № 490.

Постановою Кабміну від 11.01.1994 р., № 7, якою затверджено «Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті», визначено, що працівникам воєнізованої охорони щомісячно нараховується грошова компенсація у розмірі 70 % встановленої мінімальної заробітної плати за продовольчий пайок.

Таким чином, ці дві постанови передбачають різні види виплат, а тому їх ототожнювати не можна, оскільки виплати мають різну направленість. Тому компенсаційна надбавка роз’їзним стрільцям за характер роботи повинна виплачуватись незалежно від продовольчого пайка. Тож це питання потребує негайного врегулювання і відновлення соціальної справедливості щодо працівників воєнізованої охорони.

У підрозділах воєнізованої охорони виявлено непоодинокі випадки порушення п. 3.2.23 Галузевої угоди щодо оплати часу проходження працівниками медичних оглядів. Більшість працівників працюють у змінному режимі і вони проходили медичні огляди у свій міжзмінний відпочинок. Вибіркові перевірки табелів обліку робочого часу, особових розрахунків заробітної плати окремих працівників виявила, що оплата за час проходження медичних оглядів не провадилась, що є грубим порушенням ст. 123 Кодексу законів про працю України та роз’яснення Укрзалізниці і Ради профспілки від 25.06.2011 р., № ЦЗЕ-11/853 «Про облік і оплату часу, витраченого працівниками на проходження періодичних медичних оглядів».

Як показали результати перевірки, оплата за час технічного навчання працівників здійснюється тільки в загонах Одеської та Південної залізниць.
Таким чином, порушується п. 3.2.26 Галузевої угоди.
Під час вивчення маршрутів стрільців воєнізованої охорони в Харківському та Київському загонах встановлено факти, коли вони працювали протягом 4–5 діб, що є грубим порушенням норм трудового законодавства щодо режиму праці і відпочинку.

У підрозділах Львівської і Південно-Західної залізниць не застосовується норма наказу Укрзалізниці № 98-Ц, згідно з якою працівникам, що виконують роботи на відкритому повітрі, в період складних метеорологічних умов при температурі повітря –20 градусів і нижче, +30 градусів і вище тарифні ставки і посадові оклади можуть підвищуватись на 10 %.

Не врегульовано питання направлення працівників загонів і команд у відрядження.

Було виявлено непоодинокі факти, коли оплата добових їм не провадилась, до того ж у табелях обліку робочого часу ці години не відмічені позначкою «вд», як передбачено нормативними актами. Навіть коли стрільці відправляються на інші залізниці, посвідчення не оформлюється і, відповідно, добові не виплачуються, чим порушується наказ Укрзалізниці від 17.05.2002 р., № 393-Ц.

Тож питання відрядження потребує негайного врегулювання.

Як правило, провадиться виплата різниці в посадових окладах за відсутнього працівника. В Мукачівському загоні виявлено непоодинокі випадки покладання обов’язків відсутнього згідно з наказами на іншого працівника без відповідної доплати, що є порушенням ст.ст. 31 і 105 КЗпП.

Також під час перевірок виявлено велику кількість випадків, коли стрільці відправляються адміністрацією на супроводження вантажів з порушенням пункту 4.4.2 Інструкції ЦУ-0034, беруть під охорону значно більшу кількість вагонів, ніж передбачено, і при цьому не отримують ніякої доплати.

Працівникам загонів не надаються перед поїздками кошти на придбання квитків для доїзду до станції приймання поїзда: адміністрація відшкодовує їх протягом 10–15 днів.

Під час перевірок зверталась увага на незабезпечення працівників форменим одягом, адже за окремими видами обмундирування заборгованість складає 1–2 роки. Водночас від працівника вимагають прибути на роботу обов’язково у форменому одязі, без відповідного відшкодування. Вартість форменого одягу, який отримує працівник воєнізованої охорони, включається до його середньої зарплати, ненадання його – зменшує заробіток, що потім негативно відображається для подальшого обчислення пенсії та інших виплат, які базуються на середньому заробітку.

Заслуговує на увагу факт захисту трудових прав працівників загону з боку первинки Знам’янського загону воєнізованої охорони Одеської залізниці. Керівником загону систематично допускались факти порушення законодавства про працю та колдоговору. Враховуючи, що неодноразові вимоги профкому щодо усунення порушень начальник загону ігнорував і продовжував порушувати законодавство, профорганізація неодноразово зверталась до суду, щоб зобов’язати начальника загону виплачувати працівникам кошти за час технічного навчання, відрядження та ін. За систематичне порушення умов колдоговору профком поставив вимогу перед керівництвом Одеської залізниці про звільнення начальника загону Я.Кудуліса за ст. 45 КЗпП, якого з посади було звільнено.

 

Президія  Ради  профспілки постановила


Керівництву Укрзалізниці, залізниць:
–  вжити заходів для забезпечення виплати працівникам воєнізованої охорони, робота яких проходить у дорозі або має роз’їзний характер, відповідної компенсаційної надбавки, внести відповідні зміни до наказу Укрзалізниці від 10.06.2002 р., № 285-Ц;
–  забезпечити оплату працівникам воєнізованої охорони – за час проведення технічних навчань, проходження періодичних медичних оглядів, роботу у складних метеорологічних умовах та відрядження. Налагодити достовірний облік робочого часу;
–  згідно з технологією роботи провести атестацію робочих місць працівників, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах, встановити надбавки та додаткові відпустки згідно з Картами умов праці;
–  забезпечити працівників форменим одягом, не допускати фактів порушення норм і термінів забезпечення. Визначити механізм відшкодування коштів працівникам, які вимушені придбавати формений одяг за власні кошти;
–  притягати до відповідальності керівників, винних у порушеннях трудового законодавства, Галузевої угоди, колдоговорів.


Начальникам загонів:
–  переглянути разом з виборними органами первинок Правила внутрішнього трудового розпорядку щодо приведення режиму роботи у відповідність до технології та особливостей роботи підрозділів загонів та винести їх на конференцію трудового колективу для затвердження;
–  провести атестацію робочих місць працівників, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах. За результатами встановити доплати та відпустки, внести відповідні доповнення до колдоговорів.


Дорожнім, територіальним, об’єднаним комітетам профспілки, первинкам:
–  взяти під контроль усунення виявлених порушень трудового законодавства, Галузевої угоди, колдоговорів у підрозділах воєнізованої охорони;
–  надати кваліфіковану допомогу профорганізаціям щодо формування норм колдоговору та Правил внутрішнього трудового розпорядку, відповідності їх законодавчим та галузевим нормам;
–  продовжити роботу щодо залучення працівників воєнізованої охорони до профспілкового членства.


Дорожньому комітету профспілки Придніпровської залізниці створити профорганізації в загонах воєнізованої охорони залізниці.